100 Years of Romania – a personal perspective

I was born in The Socialist Republic of Romania, a communist country. When I was two years old, (1989) revolution came and the country changed its name again in Romania. Today, on December 1st we celebrate the National Day of Romania. More historical info you can find in my vlog from last year. Today I want to talk about a little bit of the challenges and what Romania means to me.

As you might know, I’ve started this blog because I was upset about the bad image of Romania in the press. Five years ago, I used to hear just bad things and not all true (at least not everything was bad). Foreigners asked me if we’re at war. Although, on one hand, I felt amused on the other hand I was concerned and, actually, sad.

***

M-am născut în Republica Socialistă România, într-o țară comunistă. Când aveam doi ani (1989), a venit revoluția și țara și-a schimbat iar numele în România. Azi, pe 1 decembrie sărbătrorim Ziua Naționala a României. Mai multe referințe istorice le poți găsi pe vlog-ul de anul trecut. Azi vreau să vorbesc puțin de provocări și ce înseamnă România pentru mine.

După cum poate știi, am început blogul dintr-o frustrare pe care am avut-o cu privire la imaginea proastă a României în presă. Acum cinci ani, auzeam numai lucruri nasoale și nu toate adevărate (cel puțin nu tot era nasol). Străinii mă întrebau dacă suntem în război. Deși m-a amuzat pe de o parte, pe cealaltă m-a îngrijorat și chiar întristat.

Romania is still a developing country and like most places on this earth, have its struggles. The current political environment is not the best for celebrating such a big day for our country but I still keep my faith. I believe in education, I believe in change and if we want to see that in our country, we must do something ourselves. Romania will always be us, Romanians, wherever we go and wherever we go, we represent our mother country. If you allow me to make an analogy with Thor: Ragnarok “Asgard is not a place, it’s the people”, I would say that about Romania too. I hope that Romanians all over the globe will cherish our culture.

A few things, though, I’d like to see it changed. I’ve noticed our predilection to complaining. I also complain but I realized that nothing will change just with that. These last months I thought about this so much and decided to make a conscious change in the way I think and behave. I have on my bucket list to make a change in the community I live in. I don’t know how much impact it will make, but it will make. Definitely! Maybe it’s not that kind of impact you see immediately but, in time, things change. And everyone can start making changes starting with themselves. You’re unhappy with something? Make a change. You think your city/village is dirty? Stop throwing trash on the street. Recycle. Do you want education? Educate yourself. And remember: children will do what they see. Only you can make a difference.

***

România este încă o țară în curs de dezvoltare și, ca multe locuri din lume, are propriile provocări. Mediul politic actual nu este cel mai bun pentru a sărbători un astfel de eveniment dar încerc să mă păstrez optimistă. Cred în educație, cred în schimbare și dacă vrem să vedem asta în țara noastră, trebuie să facem noi ceva. România va fi tot timpul noi, românii, oriunde ne-am duce și oriunde ne-am duce, vom reprezenta țara mamă. Dacă-mi permiți să fac o analogie cu Thor:Ragnarok “Asgard nu este un loc, este chiar poporul”, aș spune același lucru și despre România. Sper ca românii de peste tot din lume să prețuiască cultura noastră.

Câteva lucruri, în schimb, mi-ar plăcea să le vad schimbate. Am observant inclinarea noastră spre nemulțumire. Și eu obișnuiesc să mă plâng dar am realizat că nu se rezolvă nimic cu atât. În ultimele luni m-am gândit mult la asta și m-am hotărat să fac o schimbare conștientă în felul în care gândesc și mă port. Am pe lista mea, cu lucruri de făcut într-o viață, să schimb cumva comunitatea în care trăiesc. Nu știu exact ce impact va avea, dar va avea. Cu siguranță! Poate nu este genul de impact care se vede imediat dar, în timp, lucrurile se schimbă. Și toată lumea poate face schimbări începând cu ei înșiși. Ești nemulțumit/ă în legatură cu ceva? Fă o schimbare. Crezi că orașul/satul în care trăiesti este murdar? Nu mai arunca gunoaie pe jos. Recicleaza. Vrei educație? Educă-te pe tine. Și ține minte: copiii vor face ce vor vedea. Doar tu poți face diferența.
I want to celebrate 100 years of Romania with the promise that I will learn continuously and educate myself, learn to be respectful, stop criticizing, give a good example, swear less (because, OMG!) and do whatever I can, to make things better. I wish Romanians never stop to educate themselves, to be a little bit more relaxed, less critique, learn to be happy and to enjoy the little moments. I know not all the things are right for us right now but there is space to grow.

I want to celebrate 100 years of Romania seeing the opportunities, seeking the beauty, making a difference. As far as I know, we just have one life so it better be fulfilling. Not too many things matter in life but to know that we are just renting a little space in our little time and it would be nice to leave a nice place behind us.

***

Vreau să sărbătoresc 100 de ani de România cu promisiunea că voi învăța continuu și mă voi autoeduca, voi învăța sa fiu mai respectuoasă, să nu mai critic, să dau un exemplu bun, să înjur mai puțin (pentru că… OMG!) și să fac tot ce pot pentru a face lucrurile mai bune. Sper ca românii să nu înceteze în a se autoeduca, să fie puțin mai relaxați, mai puțin critici, să învețe să fie fericiți și să se bucure de micile momente. Știu că nu sunt toate ok pentru noi acum dar este loc pentru a crește.

Vreau să sărbătoresc 100 de ani de România uitându-mă după oportunități, căutând frumosul, făcând o diferență. În ceea ce mă privește, tot ce știu concret este că avem o singură viață și ar fi bine să fie împlinită. Nu conteaza prea multe lucruri în viață în afara faptului că am închiriat un mic spațiu aici, pentru puțin timp, și ar fi frumos să lăsăm în urmă noastră un loc mai bun.

Happy Romanian National Day!

La mulți ani, România!

Love, Andreea

 

 

 

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *