Amsterdam and friendship

It’s already my third visit to Amsterdam. I left home my inner tourist and I met with my friends for a relaxed weekend.

***

Este deja a treia oară când ajung în Amsterdam. Am lăsat turistul din mine acasă și m-am întâlnit cu prietenele mele pentru un weekend relaxat.

We gave ourselves time to drink some coffee, walk around the city and just talk. Our friend that lives here brought us to Roest. I’m a fan of industrial design so you can imagine how impressed I was. We had some sort of pizza (Flamkuchen) and a juice and sat for a few hours along the canal. I think it’s kinda unusual for Amsterdam but the weather was excelent.

***

Ne-am dat timp să bem o cafea, să ne plimbăm și pur și simplu să vorbim. Prietena noastră care locuiește aici ne-a adus la Roest. Eu sunt fană design industrial așa că îți imaginezi cât de impresionată am rămas. Ne-am luat un fel de pizza (Flamkuchen) și un suc și am stat câteva ore pe marginea unui canal. Cred că este destul de neobișnuit pentru Amsterdam, dar am prins o vreme excelentă.

The next day we spent it all in Haarlem. I didn’t get to look around too much (we were visiting someone) but I met new people, we laughed alot and in the evening we ate at Toujours. The girls were saying that this small city is fancier than Amsterdam.

***

Cea de-a doua zi am rezervat-o vizitei în Haarlem. Nu am apucat să ne plimbăm foarte mult (am venit în vizită aici) dar am cunoscut oameni noi, ne-am amuzat și pe seară am mers la masă la Toujours. Fetele ziceau că orășelul ăsta e mult mai fancy decât Amsterdam.

The last day we spent it mostly in traffic. In the morning we tried to find a bistro, a considerable effort, since many were closed while others were packed with people. In the end we found something and we had our coffee and hour later but just in time to head over Keukenhof. Maybe the wonderful weather is “to blame” for turning this place into such a crowded one (it was 19 degres Celsius).

***

În ultima zi am stat mai mult în trafic. De dimineață am umblat de la un bistro la altul și ba era închis ba era full. Am reușit în cele din urmă să ne bem cafeaua și să pornim spre Keukenhof. Probabil “din cauza” vremii superbe (a fost 19 grade în ziua aia) am prins mare aglomerație.

After an hour of staying in line and another one in the traffic we managed to walk in the park for a half an hour and be back in time at the airport.

***

După o oră de stat la coadă la autobuz și o oră de stat în trafic, am reușit să ne plimbăm jumătate de oră prin parc și să ne întoarcem în timp util la aeroport.

Anyhow, it was worth it and hopefully next time we will spend more time here.

***

Oricum, a meritat și poate data viitoare reușim să stăm mai mult pe aici.

I wish you inspired vacations!

Love, Andreea

Salvează

Salvează

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *