Art at the Castle

Last week I received an email: new exhibition at the Cantacuzino Castle the theme being the circus and that among the displayed artworks we can find the ones of Toulouse-Lautrec. Wow! I did miss some exhibitions before but not this time.  I took time to go and see Cirque d’Árt.

***

Am primit un email săptămâna trecută: nouă expoziție la Castelul Cantacuzino pe tema circului și printre lucrări se găsesc și cele ale lui Toulouse-Lautrec. Wow! Eu mai ratasem câteva expoziții dar de data asta m-am mobilizat și am plecat să văd Cirque d’Árt.

The Cantacuzino Castle is on a beautiful site and it’s a real pleasure to spend some hours in the gardens and on the alleys. If you’re patient enough or if it’s free there, it’s amazing to get on the swing with such a beautiful view. This time we didn’t get because there were too many children.

***

Castelul Cantacuzino este foarte frumos poziționat și este o adevărată plăcere să petreci câteva ore în grădină și pe alei. Dacă ai răbdare să aștepți sau dacă găsești liber, e fantastic să te dai în leagăn cu o așa priveliște. De data asta nu am mai stat. Am mers în weekend și erau mulți copii.

This castle was built in ten years and it was unveiled in 1911. It was named after the prince that built it. In those rooms from where the furniture had vanished are organized exhibitions but there is a part of the castle that can be visited separately. I invite you to discover it.

***

Castelul a fost construit în zece ani și inaugurat în 1911. El poartă numele prințului care l-a construit. În încăperile din care s-a pierdut mobilierul sunt organizate expoziții dar este și o parte a castelului care poate fi vizitată separat.  Te invit să îl descoperi.

It’s easy to come here from Bucharest. You can arrive here with the train and it takes in between an hour and a half and three hours depending on the train. It took us two hours with the car but we weren’t in a rush either.

***

Este ușor de ajuns din București. Ajungi cu trenul undeva între o ora jumate și trei ore în funcție de tren. Noi am făcut aproximativ două ore cu mașina dar nici nu ne-am grăbit.

The exhibition gathers the works of several artists but, of them all, I was most curious about Lautrec and it really impressed me. I tried to understand what going to a circus meant at that time and how artists found their places in this scene. I had seen an artwork that caught my attention because it represented a scene from the backstage and I was curious of how he did that given the fact that going to the circus was something very exclusive. As I have understood, some artists were recognized and well received at the shows and in the backstage while others weren’t. Toulouse-Lautrec was one of the recognized artists.

***

Expoziția adună lucrările mai multor artiști dar dintre toți eram curioasă de Lautrec și m-a impresionat într-adevăr. Am încercat să înțeleg ce însemna pentru vremea aceea mersul la circ și cum se integrau artiștii în acest peisaj. Văzusem o lucrare care mi-a atras atenția fiind o perspectivă din culise și eram chiar curioasă cum de a reușit având în vedere că mersul la circ era o chestiune exclusivistă. Din câte am înțeles unii erau recunoscuți ca artiști și primiți la spectacole și în culise în timp ce alții erau cu totul renegați. Toulouse-Lautrec făcea parte din cei acceptați.

If you’re still making plans for the summer holiday you can add Cirque d’Árt on the list. You can see it until November 15th.

And if you have more spare time, you can go to Sinaia because it’s so close and you can visit Peleș Castle too. We took just one day for all of this but felt like we relaxed for the whole weekend.

***

Dacă încă îți faci planuri de concediu poți să pui pe listă și expoziția Cirque d’Árt.  O găsești până pe 15 noiembrie.

Și dacă ai mai mult timp, Sinaia este foarte aproape și poți ajunge la Peleș. Noi ne-am dedicat o singură zi dar ne-am relaxat cât pentru un weekend întreg.

What are your favorite summer destinations in Romania? Or, have you been to Romania? I really want to know what you think.

***

Tu ce destinații de vară preferi în România? Sau, ai vizitat România? Chiar mi-ar plăcea să știu ce părere ai.

Love, Andreea

Salvează

Salvează

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *