Autumn in Moghioroș Park

I opened wide the window in the morning and I could smell the burned leaves. It’s autumn alright, I said. Throughout all the summer I have traveled and I didn’t get to enjoy the parks in Bucharest so, if the leaves were just starting to fall, I felt the need to visit the park in my old neighbourhood.

***

De dimineață am deschis geamul larg și am simțit miros de frunze arse. Este toamnă în toată regula, mi-am zis. Toată vara am fost plecată și nu am apucat să mă bucur de parcurile din București așa că, dacă tot au început să cadă frunzele, am simțit nevoia să vizitez parcul din fostul meu cartier.

moghioros-park_chiqueromania-1

moghioros-park_chiqueromania-2

moghioros-park_chiqueromania-4

moghioros-park_chiqueromania-5

It’s so different compared to how it was nine years ago and I can’t tell whether I can feel again those moments but I walked quietly exploring. I have to admit that the new configuration of the park offers more oportunities for different activities than it did before.

***

Față de acum nouă ani este foarte schimbat și nu mai pot spune că pot retrăi momentele de atunci dar m-am plimbat liniștită în recunoaștere. Trebuie să recunosc faptul că noua configurare te îmbie la diverse activități mai mult decât înainte.

moghioros-park_chiqueromania-6

moghioros-park_chiqueromania-7

moghioros-park_chiqueromania-9

moghioros-park_chiqueromania-8

Here I did my first jogg with my friend, Flav, but I don’t think that I recognize the alley anymore. I know that we thought it will be easy and it turned out to be soooo hard. I think I ran only a few meters and I stopped. Flav was more stubborn and persisted a few more meters. We tried to catch our breath and then we start again but in the end we sat on a bench and talked alot. We still talk that much. What do you say, Flav, about this view? I’m waiting for you to jogg for real this time.

***

Aici am făcut prima tură de jogging cu prietena mea, Flav, dar nu cred că mai recunosc aleea. Știu că am crezut că o să fie destul de ușor și a fost atât de greu. Cred că am alergat câțiva metri și m-am oprit. Flav era mai încăpățânată și a alergat puțin mai mult. Stăteam, iar începeam, până la urmă ne-am așezat pe o bancă și am vorbit mult. Încă vorbim mult. Ce zici, Flav, de priveliștea asta? Te aștept la o tură de jogging adevarat.

moghioros-park_chiqueromania-10

moghioros-park_chiqueromania-13

It is pretty cold but nice. The leaves started to fall but the grass is still green even though it’s November already. I walked on the green grass and step over the autumn leaves and they rustled.

***

S-a lăsat frigul dar este plăcut. Frunzele au început să cadă dar iarba este încă verde deși este noiembrie. M-am plimbat pe iarba verde călcând pe frunzele uscate și ele au foșnit.

moghioros-park_chiqueromania-14

moghioros-park_chiqueromania-15

moghioros-park_chiqueromania-3

Love, Andreea

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *