Bucharest for Coffee Lovers

Dear coffee lover, I wrote to you once already and I want to reassure you that you’ll have a wonderful life here, in Bucharest.

I discovered T-zero just by passing on the street, in a day I didn’t think about coffee, and somehow this place stuck to my brain and I was very curious to find out what’s going on. It’s a café. Yay!

***

Dragă iubitor de cafea, am mai scris o dată pentru tine și vreau să reiterez ideea că ai o viață frumoasă aici, în București.

Am descoperit T-zero în trecere, într-o zi în care nu mă gândeam la cafea, și mi-a rămas locul în minte și m-a măcinat curiozitatea să văd care-i faza. E o cafenea. Yay!

It happened to be a very relaxed day. Everybody is everywhere but in Bucharest and that’s kinda cool for us, the people who live here. Relaxed was the atmosphere here too. These people started their own Origo coffee game and they play it right. I assume that on a regular day this tiny place gets pretty crowded but, either you want to socialize a little or just sip an espresso on the run, it’s perfect and it’s so close to University Square.

***

Am prins o zi super relaxată. Se pare că toată lumea este oriunde dar mai puțin în București și asta e super pentru noi, cei care locuim aici. La fel de relaxată este și atmosfera aici. Oamenii ăștia s-au hotărât să facă propriul “joc” cu cafeaua Origo și le iese bine. Presupun că într-o zi normală se umple micuțul local dar, fie că vrei să mai socializezi puțin sau doar să sorbi un espresso pe fugă, e perfect și este la doar câțiva pași de Universitate.

 

Happy coffee!

Love, Andreea

Salvează

Salvează

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *