Carol Park and 4 Things You Can Find Here

Summer is taking “forever” to show up here, in Bucharest, but the first sunny day was the sign to go out and visit Carol Park. It’s been a while since I’ve last been here so I took the time to walk around and I thought to show you guys some of the things found here.

***

Vara se lasă mult așteptată aici, în București, dar am profitat de prima zi în care nu a plouat și am vizitat Parcul Carol. Nu am mai fost de foarte mult timp așa că am ieșit la plimbare și m-am gândit să-ți și arăt câteva chestii pe care le poți găsi aici.

The Technical Museum. It is the first technical museum in Romania, made like the one in Munchen in 1909. You can find here all sorts of machines: engines, industrial machines, electrical generators, etc. You can find it at the entrance of the park, coming from Liberty Square (Piata Libertatii).

***

Muzeul tehnic. Este primul muzeu de tehnică din România, făcut după modelul celui din Munchen, în 1909. Poți găsi aici tot felul de aparate din domeniul tehnicii: motoare, mașini industriale, generatoare electrice etc. Îl găsești chiar la intrarea în parc, dinspre Piața Libertății.

The George Cantacuzino Fountain. It is a historical monument that was built by the architect Alexandru Freiwald in 1870. Although in this very moment is not looking that neat it’s nice to stay around there. It’s kinda isolated (the main alley it’s really crowded during weekends) and you can have a quiet moment in the park.

***

Fântâna George Cantacuzino. Este un monument istoric construit de arhitectul Alexandru Freiwald în 1870. Deși în momentul ăsta nu arată foarte îngrijit este plăcut să stai lângă fântână. Este retrasă de la alee (care e chiar aglomerată în weekend) și poți avea momentul tău de liniște în parc.

I found some more quiet alleys on my way to the Roman Arena (Arenele Romane) And speaking of which, this leads me to the next point:

The Roman Arenas (Arenele Romane). It’s a summer theater built in the roman theaters style by the architect Leonida Negrescu in 1906. The theater is concessioned right now and can’t be visited but there are concerts here, so, if you’re curious, maybe you’ll find a show or something. It’s not completely rehabilitated but it’s being constantly repaired from the shows profit. I have beautiful memories here and I hope that it will be included in a visiting circuit.

***

Am mai găsit câteva alei micuțe și liniștite în drumul meu spre Arene. Și că tot am amintit de asta, merg la punctual următor:

Arenele Romane. Este de fapt un teatru de vară construit în stilul teatrelor romane de către arhitectul Leonida Negrescu în 1906. Teatrul este concesionat în momentul ăsta și nu poate fi vizitat dar se țin concerte, așa că, dacă ești curios, poate nimerești un spectacol ceva. Încă nu e complet reabilitat ci este reparat din profitul spectacolelor.  Eu am amintiri frumoase aici și sper că totuși va fi inclus într-un circuit de vizitare.

The Mausoleum. I finished my stroll here. After climbing all those stairs, I’ve arrived just in time for the guard shift. This (monument) was designed by the architects Horia Maicu and Nicolae Cucu and unveiled in 1963. There was another attempt to build a monument here between 1942 and 1943 but they abandoned that project. Today, in front of the mausoleum it’s The Tomb of the Unknown Soldier (Mormantul Ostasului Necunoscut), a historical monument from 1943. It was moved from here during the building process of the mausoleum.

***

Mausoleul. Mi-am încheiat turul aici. După ce am urcat multe trepte, am ajuns fix la schimbarea de gardă. El a fost proiectat de arhitecții Horia Maicu și Nicolae Cucu și inaugurat în 1963. A mai existat o tentativă de contruire a unui monument între 1942 și 1943 dar a fost abandonat. În fața lui este Mormântul Ostașului Necunoscut, un monument istoric din 1943. El a fost mutat de aici pe perioada construirii mausoleului.

The view it’s really beautiful from up here. I stayed a few moments more and headed back home. There are other things to see here but I couldn’t reach them from inside the park and some of them cannot be visited but I’ll give it a shot some other day.

***

Priveliștea este foarte frumoasă de aici. Am mai stat câteva momente și m-am îndreptat spre casă. Mai sunt câteva obiective la care nu am putut ajunge din parc și unele chiar nu puteau fi vizitate dar le dau o șansă data viitoare.

I have to admit that I was so thrilled about the sunny day that I took my sandals and didn’t consider the long walk. You can imagine that this was a very bad idea.

***

Trebuie să recunosc faptul că entuziasmul pentru ziua însorită m-a făcut să-mi iau sandale și nu a fost o idee prea bună pentru o plimbare atât de lungă.

Love, Andreea

Salvează

Salvează

Salvează

You may also like

4 Comments

  1. Awesome pictures and nice detailed descriptions of the places. I like this article and I find it useful. Keep up the good work! :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *