Finding the Golden Fleece in Dobrogea, Romania

The Argonauts'Marathon, Dobrogea, Romania

A few weeks ago it took place the first edition of “The Argonauts’ Marathon”, a competition inspired by the legend of the Argo ship. Due to the fact it was taking place in Dobrogea, where I grew up, I was so excited to be invited as a media partner.

I had the choice to have a sneak peek into the “backstage”, to actually volunteer, take photos and record videos that I want to share with you all. For me, this is a story about passion and I truly empathized both with the organizers and the contestants.

***

Câteva săptămâni în urmă s-a desfășurat prima ediție a Maratonului Argonauților, o competiție inpirată de legenda navei Argo. Având în vedere că a avut loc în Dobrogea, unde am copilărit, am fost extraordinar de încântată să fiu invitată ca partener media.

Am avut ocazia să trag cu ochiul în “culise”, să fiu voluntar, să fac poze și să înregistrez video-uri. Toate astea vreau să le împărtășesc cu voi. Pentru mine, asta este o poveste despre pasiune și empatizez cu adevarat atat cu organizatorii cât și cu concurenții.

A Short Story / Povestea pe scurt

This marathon was created based on the Romanian version of a Greek myth: the Argonauts wanted to find the Golden fleece so they left Greece, landed in Histria port and had to cross Dobrogea to find it in Buzau mountains. Basically, the marathon was taking place on the same route.

***

Acest maraton a fost creeat pe baza versiunii românești a unui mit grecesc: argonauții voiau să găsească lâna de aur, așa că au plecat din Grecia, au acostat în portul Histria și au trebuit să traverseze Dobrogea pentru a o gasi în munții Buzăului. Practic, maratonul a avut loc pe aceeași rută.

The Argonauts'Marathon, Dobrogea, Romania

The route, of 40 (or even 42) km, was specially chosen for during the run the contestants could admire the beauties of Dobrogea. Our Argonauts had the opportunity to even see some key places such as: Dobrogea Gorges, Dobrogea Gorges Geological Reservee, Ioan Casian Monastery, Antic Coliseum, La Adam Cave, Ester (medieval city) and much more.

***

Traseul, de 40 (sau chiar 42) km, a fost special ales pentru a oferi participanților ocazia să admire frumusețile Dobrogei. Argonauții noștri au avut oportunitatea de a vedea câteva atracții turistice cum ar fi: Cheile Dobrogei, Rezervația Geologică Cheile Dobrogei, Mânăstirea Ioan Casian, Amfiteatrul antic, Peștera La Adam, orașul medieval Ester etc.

The Argonauts' Marathon, Dobrogea, Romania

There’s no doubt on the difficulty of the route given the 1200 meters altitude difference. The contestants, though, were truly prepared and energetic. The weather was also very good for this kind of event although I felt pretty cold. Hahaha! I guess I could’ve used a run too, right?

***

Nu încape îndoială că traseul a fost unul dificil, având în vedere cei 1200 de metri diferență pozitivă de altitudine. Concurenții au fost, în schimb, pregătiți cu adevărat și foarte energici. Și vremea a fost foarte bună pentru genul ăsta de concurs deși mie mi-a fost destul de frig. Hahaha! Poate n-ar fi stricat să alerg și eu, nu?

The „backstage” / In „culise”

I, as well as the organisers and the other volunteers, arrive at the first hour in the morning. It all needed to be ready before the registration. I never saw how these events are put together but this experience gave me a hint of what it needs. And it needs a lot of determination and passion.

***

Eu, ca și organizatorii și restul voluntarilor, am ajuns la prima oră. Totul trebuia finalizat și pus la punct înainte de înregistrarea fiecărui concurent. Nu am văzut niciodată cum astfel de evenimente sunt puse cap la cap dar experiența asta mi-a dat un mic indiciu despre ceea ce trebuie. Și îți trebuie foarte, foarte multă determinare și pasiune.

The Argonauts'Marathon, Dobrogea, Romania

The organizers, Auraș Stănilă and Mircea Șerban, met each other due to the same passion: running. They are both very dedicated and determined so they put together all their resources and started the work on organizing this event under the umbrella of Activ pontica (a sports league). And they worked about five months.

***

Organizatorii, Auraș Stănilă și Mircea Șerban, s-au cunoscut datorită unei pasiuni comune: alergatul. Amândoi sunt niște oameni dedicați și determinați așa că și-au unit forțele și resursele și au început să lucreze la organizarea acestui eveniment sub umbrela Activ pontica (o ligă sportivă). Totul a durat cam cini luni.

The Argonauts'Marathon, Dobrogea, Romania

The Argonauts'Marathon, Dobrogea, Romania

When I arrived there, on the day of the competition, to see the competition kits and all the setting at the start and registration point, I was amazed. Two people, without a marketing or PR background, made it to gather great sponsors, offer quality things to the contestants (from t-shirt competition to snacks to meal to prizes) and, not ultimately, to actually brand the Argonauts’Marathon.

The pressure was undoubtedly high but the reward was just about to come, along with the contestant’s victory.

***

Când am ajuns acolo, în ziua competiției, pentru a vedea kit-urile și tot „setting-ul” de la start și punctul de înregistrare, am rămas fără cuvinte. Doi oameni, fără o bază de marketing și/sau PR, au reușit să strângă sponsori, să ofere lucruri de calitate participanților (de la kit-uri la tricouri la gustări la masă la premii) și, nu în ultimul rând, au reușit chiar să construiască un brand al Maratonului Argonauților.

Presiunea a fost, fără îndoială, mare dar recompensa urma să vină odată cu victoria concurenților.

The Marathon / Maratonul

I was about to „join” the marathon with the car. My hope was to find some secondary route so I’ll meet the runners in some key points, for photos and all, but I failed. At some point, I ended up on the actual marathon route so I gave up the plan. Instead, I joined the volunteers who were cheerleading and pouring water and offer snacks to everyone who did it until that point.

***

Planul era să iau parte la maraton din mașină. Speram că o să găsesc un drum secundar pentru a întâmpina concurenții la punctele de alimentare, pentru poze și video, dar nu am reușit. La un moment dat am nimerit chiar pe traseul maratonului așa că am abandonat ideea și m-am alăturat voluntarilor de la unul din punctele de alimentare pentru a încuraja și oferi apă și gustări pentru cei care au ajuns până în acel punct.

The Argonauts'Marathon, Dobrogea, Romania

I waited for the last runners and then return at the „Start” and for my surprise, the first competitors from the „cross” already finished the race. Wow!

At the start/finish line was playing inspirational music and all the contestants were cheerleaded and given a medal for finishing the race. The medals were offered by two wonderful young ladies in traditional Romanian blouses (Ie). Great job, honeyz!

***

Am așteptat să treacă și ultimii concurenți și m-am întors la linia de start/sosire unde, spre surprinderea mea, ajunseseră primii participanți de la proba de cross. Wow!

La linia de start/finish cânta muzica inspirațională și toți concurenții erau încurajați și li se oferea o medalie pentru că au reușit să termine cursa. Medaliile erau oferite de două domnișoare minunate îmbrăcate în ii. Great job, honeyz!

The finish line / Linia de finish

As any other competition, there was an awards ceremony and I had the honour to offer the prize goblets to the winners in the age categories.

A very thoughtful gesture from the organizers was to award even the last contestant for the determination of finishing the race anyway. I, personally, congratulate everyone, from organizers to volunteers to the contestants for you were all winners in your own way. We all were.

Congrats, congrats, congrats!

***

Ca la orice competiție, a avut loc ceremonia de premiere și am avut onoarea de a oferi cupele câștigătorilor la categoriile de vârstă.

Un gest foarte atent din partea organizatorilor a fost să premieze chiar și ultimul participant pentru determinarea de a termina cursa. Eu, personal, felicit pe toată lumea, de la organizatori până la voluntari până la concurenti, pentru că au fost fiecare câstigători în felul lor. Cu totii am fost.

Felicitări, felicitări, felicitări!

The Argonauts'Marathon, Dobrogea, Romania

The Argonauts'Marathon, Dobrogea, Romania

The Argonauts'Marathon, Dobrogea, Romania

You can find the final classification here along with the details about this marathon (sponsors, route and so on).

Show some love to Activ pontica and stay tuned for their events on facebook.

All the photos of the people searching for the golden fleece are here. Feel free to tag yourselves!

I had a very nice time and met some great, positive people. Nice to meet you all! Hope to see you soon.

My personal thanks go to Auras Stanila and Mircea Serban for the invitation and making a trophy for me too. Words are not enough. Thank you!

***

Puteți găsi clasamentul final aici împreună cu detaliile despre acest maraton (sponsori, traseu etc.)

Nu uitați să vă arătați aprecierea și pe pagina Activ pontica și să rămâneți în contact pentru urmatoarele evenimente.

Toate pozele cu oamenii în căutarea lânii de aur, pe care le-am facut eu, le găsiți aici. Feel free to tag yourself!

Mulțumirile mele personale se îndreaptă către Auraș Stănilă și Mircea Șerban pentru că m-au învitat și mi-au oferit și mie un trofeu. Vorbele nu sunt de ajuns. Mulțumesc din suflet!

The Argonauts'Marathon, Dobrogea, Romania

Love, Andreea

 

You may also like

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *