Free Things to Do in Bucharest

For foreigners, Romania is not that expensive but still, you can get to know Bucharest for free. Ok, maybe minus the transport… a bottle of water and a sandwich :))) Anyway, you can buy whatever you want but here are some free things you can do/visit here in the capital.

***

Pentru cei care vin din afară, România nu este o țară scumpă dar chiar și așa, poți cunoaște Bucureștiul fără să scoți un ban din buzunar. Bine, poate doar transportul… o apă și un sandviș J) În fine, poți cumpăra ce vrei tu dar iată câteva locuri pe care le poți vizita gratis în capitală.

  1. The parks ( Parcurile )

I have already told you about Carol Park and Cișmigiu Park that have lots of stories between their alleys. I will add Herastrau park, declaired historic monument, in which I almost get lost every time but I’m never getting bored of it.

***

Ți-am mai povestit despre Parcul Cișmigiu și despre Parcul Carol care au multe povești printre alei. O să adaug și Herăstrăul, declarat monument istoric, în care aproape că ma pierd de fiecare dată dar nici nu mă plictisesc vreodată.

Carol Park

Cișmigiu Park

Herăstrău Park
  1. Calea Victoriei (Victory Avenue)

I have told you about this one before but I really want to reiterate the idea that this street is like an open air “museum”. From one side to another you will see buildings that are in fact historical monuments, museums and even art galleries. And this leads me to the next point.

***

Ți-am mai povestit și despre Calea Victoriei dar reiterez ideea că este ea însăși un “muzeu” în aer liber. De la un capăt la celălalt o să vezi clădiri declarate monumente istorice, muzee și chiar galerii de artă, ceea ce mă duce spre punctul următor.

State Monopoly Palace

Cantacuzino Palace

  1. Galeria Artelor, Cercul Militar (Arts Gallery, Military Circle)

Many people are passing by this place without knowing, perhaps, that they can enter here without paying any tax. You can see here temporary painting or photography exhibitions of some local artists. I’m always curious about the exhibitions here. You can even buy art but that wouldn’t be free, isn’t it?

***

Multă lume trece pe lângă acest loc, probabil, fără să știe că poate intra înăuntru fără a achita vreo taxă. Aici au loc expoziții temporare, fie de pictură, fie de fotografie, ale unor artiști locali. Sunt de fiecare dată curioasă ce se mai expune. Poți și achiziționa o pictură/fotografie dar asta nu mai este gratis, nu-i așa? :)))

  1. Pasajul Macca-Villacrosse (Macca-Villacrosse Passage)

And, if we’re still on Victory Avenue, I want to recommend you one of the first places that amazed me in the first year I moved to Bucharest: Villacrosse Passage. This is a historical monument too and it was built by the architect Felix Xenopol. This passage is covered with colored glass and at the ground floor you can find cafes and small shops. At my last visit some repairs were made. I have to admit that it doesn’t look that “fresh” but the atmosphere is the same that enchanted me over ten years ago.

***

Și dacă tot suntem pe Calea Victoriei, îți mai recomand un loc ce m-a fascinat pe mine în primul an de București: Pasajul Villacrosse. Este și el monument istoric proiectat de arhitectul Felix Xenopol. Pasajul este acoperit cu sticlă colorată și la parter sunt diverse terase și mici magazine. La ultima vizită se făceau niște reparații. Trebuie să recunosc faptul că nu arată prea grozav dar atmosfera este aceeași care m-a fermecat acum mai bine de zece ani.

Love, Andreea

Salvează

Salvează

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *