Living in Bucharest – Life Update

When you spend so much time in one place, its particularities tend to fade away. What makes life in Bucharest different from other cities?

I grew up in Constanta and until I left, I couldn’t really tell what a wonderful city it was to live in. It all seemed so… obvious: the sea, the port, the wind and even the sea gulls. And I didn’t fully appreciate those things until I met people during my studies here, in Bucharest, who never visited the seaside. They never felt the smell of salty sea, shells and seagrass in the air. It was like a cold, let’s say, bath in the sea. :))

***

Când trăiești foarte mult într-un singur loc, nu îți mai poți da seama ce îl face special. Ce face Bucureștiul diferit de alte orașe?

Am locuit în Constanța și până să plec, nu mi-am dat seama cât de deosebit este să trăiești acolo. Totul părea atât de… evident: marea, portul, vântul și chiar și pescărușii. Și nici nu am apreciat-o până nu am întâlnit la facultate, aici, în București, oameni care nu au vizitat niciodată litoralul. Nu au simțit niciodată mirosul mării sărate, a scoicilor și a algelor în aer. A fost ca, sa-i spunem, o baie rece în mare.

I think I wrote here, on the blog, that with Bucharest wasn’t love at first sight. I felt it was way too crowded but I soon discovered that it was just a small part of what it means a big city. I love the anonymity feeling you get in a big city. That also comes with a sense of freedom. I love the wide range of cafes and “bruncheries”. I really miss this in other parts of Romania and even in Constanta.

The streets and parks. I simply love to walk, walk, walk and discover tiny little charming corners in the city and Bucharest has lots. Lately, that was, in fact, my main activity in the city.

***

Cred că am mai scris aici, pe blog, faptul că Bucureștiul nu a fost dragoste la prima vedere. Îmi părea mult prea aglomerat dar am descoperit curând că ăsta era doar un mic aspect al marilor orașe. Îmi place sentimentul de anonimitate pe care ți-l dă un oraș mare. Asta vine și cu o senzație de libertate. Îmi place varietatea de cafenele și “bruncherii”. Îmi lipsește asta când merg prin țară și chiar și în Constanța.

Străzile și parcurile. Îmi place să merg și să merg și să descopăr colțuri “secrete” iar Bucureștiul are multe. În ultima vreme asta a și fost, de fapt, activitatea mea principală.

Bucharest, travel

I don’t go clubbing anymore and started to appreciate different things in life. A few years ago Bucharest would be my no. 1 fun city, and although it still is for some, I like to explore different aspects. I’m still searching for ways to explore it as I grow and change.

I was thinking lately why I’m so in love with Bucharest right now but besides the things I’ve already mentioned I can’t think of anything else and it’s soo weird. Maybe I’ve become blind-sided in these twelve years of living here and one year of non-travelling.

***

Nu mai merg în cluburi și am ajuns să apreciez alte lucruri în viață. Acum ceva (puțini) ani Bucureștiul era nr. 1 la distracție și deși pentru mulți încă este, îmi place să explorez alte aspecte. Încă mai caut modalități de a-l explora în timp ce cresc și mă schimb.

Mă gândeam în ultima vreme ce (mai) iubesc la București dar în afară de lucrurile pe care le-am zis deja nu îmi vine nimic în minte și mi se pare puțin ciudat. Poate am căpătat ochelari de cal în acești doisprezece ani de când stau aici și încă un an de când nu am mai plecat în vacanță.

This year, 2018, was about setting some things straight up in my life and just skipped travel. Some lyrics in a song would say “Live in New York City ones, but live before it makes you hard / Live in Northern California once, but live before it makes you soft”. I relate to these lyrics in the way we tend to get absorbed by our lives that we forget to enjoy and appreciate what we have or the places we live in. I believe we all need a break from our routines from time to time and step back a little bit. It’s like that saying “you can’t see the forest for the trees”. Agree?

For the last months of this year, I planned to explore new ways to live in Bucharest and make tiny little getaways in the country.

If you made it until here with the reading, you rock! I just saw this article became sooo looong, but couldn’t get it shorter for I just wanted to share these intimate thoughts with you. Hope you’ll find your own unique ways to appreciate your life and the place you’re living in and, when necessary, take a break.

***

Anul ăsta, 2018, a fost despre a aranja diverse lucruri în viața mea și, pur și simplu, am sărit peste călătorii. Erau niște versuri “Live in New York City ones, but live before it makes you hard / Live in Northern California once, but live before it makes you soft”. Mă raportez la asta în sensul în care tindem să fim absorbiți de viața cotidiană și uităm să ne bucurăm și să apreciem ce avem și locul minunat în care suntem. Cred că toți avem nevoie de câte o pauză de la rutină din când în când și să faci un pas în spate. Mai era o vorbă “nu mai vezi copacii de pădure”. De acord?

Pentru ultimele luni din an am plănuit să descopar noi metode de a trăi Bucureștiul și câteva escapade prin țară.

Dacă ai ajuns până aici cu lectura, ești tare! Tocmai am realizat cât de lung a devenit articolul dar am vrut să împărtașesc gandurile astea personale cu tine. Sper să găsești propriile metode de a aprecia viața și locul în care te afli și, când este nevoie, să iei o pauză.

Love, Andreea

 

You may also like

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *