Love in the Time of Internet or How We Should Celebrate Dragobete Day These Days

The Dragobete Day is, basically, a social holiday. Old beliefs say that It’s bad luck to spend this day alone.

The Dragobete games are what we call today flirting. They were open to the opportunities. Everybody used to dress up nicely and head in the village to find their better half. The girls were gathering flowers and the boys courting the girls, hoping they will be accepted. The Dragobete, above celebrating couples (like Valentine’s Day does), celebrates the single ones. On Dragobete Day the single people start searching for one another.

***

Sărbătoarea de Dragobete este, în speță, una socială. Vechile credințe consideră de rău augur să stai singur în ziua de Dragobete.

Jocurile de Dragobete sunt ceea ce numim astazi flirt. Lumea era deschisă către oportunități. Se îmbrăcau frumos și porneau în căutarea perechii prin sat. Fetele culegeau flori iar băieții curtau fetele în speranța că vor fi acceptati. Dragobetele, mai presus de a sărbători cuplurile (cum e în cazul Valentine’s Day), sărbătoreste pe cei care nu s-au găsit încă. De Dragobete cei singuri se caută unul pe celălalt.

I now wonder how we should celebrate this day in 2018 when I hardly manage to gather my friends for a coffee?  How should we celebrate now, when meeting on Tinder and avoiding to waste time on bad dates getting lost in virtual conversations? How should we socialize these days, when it’s so weird to approach someone, especially on the street? How do we find each other, better half or just friends?

***

Mă întreb cum ar trebui să sărbătorim Dragobetele în 2018, când abia reușesc să-mi strâng prietenii pentru o cafea.  Cum ar trebui să sărbătorim azi, când ne cunoaștem pe Tinder si nu mai vrem să pierdem vremea la întâlniri nasoale așa că ne pierdem în discutii virtuale? Cum mai socializam azi, când e dubios să intri în vorbă cu cineva, mai ales pe stradă? Cum ne mai găsim azi, fie că e vorba de cupluri sau de prieteni?

Why going online fails many times? (De ce să fii „online” dă rateuri?)

Because a photo is a photo and human interactions are, oh, well, something else. Did it happen to you to like someone’s photos and realise that they lack charm face to face? The dynamics are everything and you can’t tell how’s all going to work from a picture. I can bet that some man/women you swiped left would’ve been more interesting than the swiped-right people. But still, this presumption isn’t going to help much. It only helped me to uninstall Tinder.

***

Pentru că poza e poza și interacțiunea față în față e cu totul atceva. Nu ți s-a întâmplat să îți placă cineva din poze și să-ți dai seama că față în față i-a pierit tot farmecul? Dinamica e totul și nu îți poți da seama de asta dintr-o poză. Pot să pun pariu că unii bărbati/femei cărora le-ai dat swipe left ar fi fost mult mai interesanți. Dar chiar și așa, presupunerea asta nu ajută prea mult. Pe mine m-a ajutat doar să dezinstalez Tinder.

And how are we celebrating then? (Și, totuși, cum sărbătorim?)

  • Go offline

Online „socializing” is not really socializing. It happened to meet a man (in real life) who answered to my questions (or on something I said for that matter) after taking a long though. Basically, when I finished talking, he used to stare at the ceiling, make some eye rolls and then give me the answer. And it wasn’t anything complicated, this I can tell. It was like texting me… just that he was right in front of me. Writing on the internet won’t help you with real conversations, face to face. The good part was that the man was offline so, he was trying.

All in all, get out of the house. When I go offline I go for a walk, go in a pub, a cafe or even a club and try to have a little small talk with someone next to me or the person that serves me.

Basically, be friendly and curious.

***

Să „socializezi” online nu e chiar ca și cum ai socializa. Mi s-a întâmplat să cunosc un barbat (în real life) care stătea momente bune să se gândească la raspuns atunci când îl întrebam ceva (sau doar ziceam ceva). Efectiv, când terminam eu de vorbit, se uita puțin în tavan, rotea ochii și apoi venea cu răspunsul. Și chiar nu era nimic complicat. Era ca și cum îmi trimitea sms… doar că eram față în față.

Scrisul pe internet chiar reduce capacitatea de a susține o conversație adevărată, față în față. Partea buna cu bărbatul de mai sus, e că era offline, deci încerca.

În principiu, ieși din casă. Când mă „dau offline” merg la plimbare, într-un pub, într-o cafenea sau chiar un club și încerc să port o minimă conversație cu cineva de lângă mine, sau cu persoana care mă servește.

Fii în principiu prietenos și curios.

  • Go sport

Either you do fitness or chose some other activities like yoga or dances, sports gather people. Why do I like meeting people in this field? Mostly because this kind of people is more open, spontaneous, lively and inspirational. Sport increase your self-esteem, flexibility and makes you happier.

Also, I’ve read that after an hour of sport you can fall in love more easily especially if you meet the same person over and over again (but I can’t remember where I read this).

Lately, I was into burlesque dances and pole at Ecstatic Expansion Dance School and I met some awesome people there. Not to mention my new abilities.

***

Fie că faci fitness sau alegi alte activități ca yoga sau dansurile, sportul chiar unește oameni. De ce îmi place să cunosc oameni prin intermediul sportului? Pentru că în principiu astfel de oameni sunt mai deschiși, mai spontani, mai vivace și mai inspiraționali. Sportul crește stima de sine, te face mai mobil și mai fericit.

Ba chiar se spune că după o oră de sport ai șanse mai mari să te îndrăgostești mai ales dacă vezi aceeași persoană repetititv (dar nu mai știu unde am citit asta).

În ultimele luni fac dansuri burlesque și pole la Ecstatic Expansion Dance School și am cunoscut o mulțime de oameni minunați. Ca să nu mai spun că mi-am dezvoltat eu anumite abilități.

  • Go to explore a hobby

That’s a great way to meet people who love the same things as you do. Yes, contraries attract but it’s so beautiful to share your favourite activities with someone. You can choose different classes or themed trips if you’re into travel and even photography.

In short, you meet new people and develop new skills. I’ve always found interesting learning new things.

***

Este o metodă minunată să cunoști oameni cu aceleași preocupări ca și tine. Da, constrariile se atrag dar, și să ai companie făcând lucrurile care îți plac, este fantastic. Poți merge la diverse cursuri sau excursii tematice, dacă esti fan călătorii și chiar fotografie.

Pe scurt, cunoști lume nouă și îți dezvolți noi aptitudini. Mereu am găsit interesant să învăț ceva nou.

  • Go to a networking event

For this one, I prepare a little speech and a little plan: how to present myself, what should I talk about, etc. This kind of events have many advantages: you stay connected to your domain, find new things, meet new people and develop communication skills. There are some other advantages because they usually have a catering service, coffee/socializing breaks and even photo booths.

I’m usually having a beautiful time and always meeting someone new. Also, it’s a great opportunity for you to present your ideas/business etc.

***

Pentru asta eu fac un mic discurs înainte sau un mic plan: cum mă prezint, ce zic despre mine etc. Astfel de evenimente au multe beneficii: rămai în contact cu branșa ta, afli lucruri noi, cunoști oameni noi, care sunt din aceeași sferă cu tine, și îți dezvolti abilitățile de comunicare. Bine, sigur mai sunt și altele pentru că de obicei există un catering, pauze de cafea/socializare sau chiar photo booths.

De obicei mă simt minunat la astfel de evenimente și tot timpul am cunoscut pe cineva nou. Este și o metodă foarte bună să îți promovezi ideile/business-ul etc.

One last thing… (Încă ceva… )

Don’t forget to love yourself first.

***

Nu uita să te iubești pe tine mai întâi.

Love, Andreea

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *