Midsummer in Romania

I bought maaany, many yellow flowers, not to make a flower crown but to decorate my home. I like flowers very much but I chose yellow ones especially for these days.

***

Am luat muuulte, multe flori galbene, nu pentru a-mi face coroniță ci pentru a decora casa. Îmi plac florile dar am ales unele galbene cu precădere pentru zilele astea.

This night is Sânziene night and the yellow flowers are a symblol for these so-called fairies that bring harvest to the fields. There are many superstitions surrounding this holiday and one of them it’s related exactly to these yellow flowers that people use to gather from the fields and decorate their homes with them so they’ll attract good luck.

***

În noaptea asta este noaptea Sânzienelor iar florile galbene sunt simbolice pentru aceste așa zis zâne care aduc rod culturilor. Sunt multe superstiții legate de această sărbătoare și una dintre ele este legată exact de aceste flori pe care oamenii le culeg de pe câmp și își decorează casa cu ele pentru a atrage norocul.

Did you know that in the popular belief is is said that flowers have a stronger scent when the fairies, Sânzienele, are around?

***

Știai că în credința populară se spune că în prezența Sânzienelor florile au un miros mai puternic?

It’s the middle of the summer, as this holiday wants to mark, so I wish you a wonderful season!

***

Este mijlocul verii, căci până la urmă asta marchează sărbătoarea de Sânziene, așa că eu îți urez să ai un sezon minunat!

Love, Andreea

Salvează

Salvează

Salvează

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *