National Village Museum “Dimitrie Gusti”, Bucharest – winter edition

Maybe you know already (if not, welcome to the blog!), that The Village Museum is my favourite museum in Bucharest. And, as I stated in the autumn article, it’s a “four seasons” museum for me (it’s an open museum). Of course, I had to make a winter edition.

***

Poate că știi deja (dacă nu, bine ai venit pe blog!), ca Muzeul satului este muzeul meu preferat din București. Și, după cum am zis în articolul din toamnă, este muzeul patru anotimpuri pentru mine (căci este un muzeu în aer liber). Desigur, a trebuit să fac și o ediție de iarnă.

village museum, visit bucharest

As I mentioned in the previous article, Romania has nine regions and every region has it’s own particularities. The Village Museum is built around the traditional living and households and you can see here households from different regions.

***

După cum am spus în articolul precedent, România are nouă regiuni și fiecare regiune are particularitățile ei. Muzeul satului este despre viața și casele tradiționale și poți vedea gospodării din diverse zone.

I visited The Village Museum for the first time when I was an architecture student and came here with my class to study various vernacular architecture. It was so nice, staying on the grass and sketch. I wonder if I still have those drawings.

Today I just wanted to take some time off, because I didn’t want to burn out (I work almost every day) and the weather was rather depressing so, I just went out and decided to come here. It’s an amazing relaxing place and, at the same time, I could make some photos for you, guys.

***

Am vizitat prima oară Muzeul satului când eram studentă la arhitectură și am venit cu grupa să studiem arhitectura vernaculară. Era mișto să stai pe iarbă și să desenezi. Mă întreb dacă mai am schițele.

Astazi am vrut doar să mă plimb pentru că nu voiam să ajung la burn out (lucrez aproape în fiecare zi) și vremea era și ea cam depresivă, așa că pur și simplu am plecat afara și m-am hotărât să vin aici. Este un loc super pentru relaxare și, în același timp, am vrut să fac câteva poze pentru voi.

I think my whole tour took about an hour or so, but I already knew the houses. It might take you longer than that, especially if you want to read all the info (and I recommend you to do so). But, speaking of just “revisiting”, I found one of the houses open for visitors for the first time. It was a house from Nereju, Vrancea Country. I was so happy to go inside. It was so similar to my grandmother’s home. I can still remember the smell: something with wood and, maybe, some mould. Anyways, maybe you’ll be lucky to find one house open and, also, visit an interior. Yes, this is how we used to live and some still do.

***

Cred că tot turul mi-a luat cam o oră dar cunoșteam deja casele. S-ar putea să-ți ia mai mult, mai ales dacă vrei să citești informațiile (și te sfătuiesc să o faci). Dar, venind vorba cunoscut, am găsit pentru prima oară una din case deschisă pentru vizitatori. Era o casa din Nereju, Judetul Vrancea. Așa m-am bucurat să intru înăuntru! Semăna mult cu casa străbunicii. Înca îmi mai amintesc mirosul: ceva cu lemn și, poate, ceva mucegai. În fine, poate aveți noroc să găsiți o căsuță deschisă și să vizitați și un interior. Da, așa obișnuiam să trăim și unii dintre noi încă trăiesc așa.

I don’t know if I could live like this right now, but for sure I’d rent a house like these for a few days, on a trip. How about you? Would you be interested in renting or even living in a traditional Romanian house?

***

Nu știu dacă acum aș mai putea locui într-o casă tradițională dar cu siguranță aș închiria una într-o excursie de câteva zile. Voi ce ziceți? Ați închiria sau, poate, chiar ați locui într-o casă tradițională românească?

Love, Andreea

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *