November in Herăstrău Park | Bucharest Story

Nothing portrays the change better than the fall.

***

Nimic nu portretizează mai bine schimbarea decât toamna.

And, this time of the year, Herastrau Park portrays perfectly the past through the leaves that are still green and the present through the yellow-rusty falling leaves.  When the wind blows and takes some leaves with it leaving a small branch naked you can almost, but almost imagine how the future will look like.

***

Iar Herăstrăul în perioada asta ilustrează perfect trecutul prin frunzele încă verzi și prezentul prin frunzele îngălbenite-ruginii care cad. La o rafală de vânt mai cad câteva și aproape, dar aproape îți poți imagina ce va fi uitându-te la câte o crenguță cheală.

I tried to write Herastrau story last summer but from where could I start? It’s the biggest park in Bucharest so is the best to walk down the alleys. I, somehow, got lost some time ago. It could’ve been bohemian if I had water and if the whole walk didn’t turn in a run for survival. Take a bottle of water and it will be fine… and romantic. This park has more than 100 ha (247 ac) and the alley around the lake had about 6 km (3mi) so get ready.

***

Am încercat să scriu povestea Herăstrăului și în vară dar de unde aș putea începe? Este cel mai mare parc din București așa că cel mai bine este s-o iei pe alei. Eu am reușit să mă pierd acum ceva timp. Ar fi putut fi foarte boem dacă aveam apă la mine și dacă toată hoinăreala nu s-ar fi transformat într-o fugă pentru supraviețuire. Ia-ți apă și totul va fi bine… și boem. Are peste 100 de ha ca suprafață și aleea din jurul lacului are aproape 6 km așa că pregătește-te.

Herastrau Park has his own history (it’s Historical Monument due to the Palaeolithic settlement that have been found here) but I suggest to write your own story and share it with #ChiqueRomania .

***

Herăstrăul are propria istorie (este monument istoric datorită descoperirii unei așezări paleolitice) dar îți propun să-ți scrii propria poveste și s-o share-uiești cu #ChiqueRomania .

Love, Andreea

Salvează

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *