Piatra Craiului Autumn Wonderland

Climbing the mountains is about  more other things than just climbing. It’s about relaxation, active meditation, challenges, getting in touch with nature, brotherhood.

***

Urcatul pe munte nu este numai atât. E relaxare, meditație activă, provocare, comuniune cu natura, frăție.

I have always been amazed by the fact that you say “hi” to all the people you meet on the mountain. It’s a sort of “brotherhood” for having the same taste, passion, determination. Words like “You have a long way there. We’re about there”, shouldn’t exist here.

***

Mi s-a părut mereu fantastic să te saluți cu toți oamenii pe care-i întâlnești pe munte. E un soi de “frăție” că avem aceeași înclinație, pasiune, determinare. Cuvinte ca “Ce mult mai aveți! Noi mai avem puțin.”,  n-ar trebui să existe.

It’s not that easy on the mountain. It is, as a matter of fact, a psychological battle. I panicked a little knowing that we had pretty good chances to meet with the bear. I heard stories about people getting their muscles blocked at some point during the climbing. “Have a nice trip” is more than enough.

***

Nu e așa ușor să urci pe munte. E până la urmă și o luptă psihologică. Eu m-am panicat puțin la gândul că aveam șanse măricele să ne întâlnim cu ursul. Am ascultat povești despre oameni cărora pur și simplu li s-au blocat mușchii la un moment dat. ” Drum bun” e mai mult decât suficient.

It is said that climbing the mountain is like a prayer. I guess this depends on every individual, although you may want to pray in some circumstances, but for me was a very strong active meditation.

***

Se mai spune că a urca pe munte echivalează cu o rugăciune. Asta depinde cum simte fiecare, deși probabil ajungi să te rogi în anumite circumstanțe, dar pentru mine a fost clar o meditație activă.

The landscape in this route, Șaua Crăpăturii, it’s out of this world and inside the wood, an autumn wonderland.

It was full of mushrooms and each one of them was special in its way.

***

Peisajul pe ruta asta, Șaua Crăpăturii, este ceva de poveste iar în pădure, alte povești.

Era plin de ciuperci și fiecare era specială în felul ei.

The light is special this time of the year here and if we weren’t that hungry we would have stayed longer to admire the landscape.

***

Lumina în această perioadă cade într-un anumit fel și dacă nu ne era extrem de foame am mai fi stat puțin să admirăm peisajul.

I strongly recommend you to try this route that begins from Zărnești and go up to Curmătura Hut through Șaua Crăpăturii. It’s not that difficult and you’ll get some satisfaction.

***

Îți recomand cu drag și ție traseul ăsta care pornește de la Zărnești și urcă la Cabana Curmătura prin Șaua Crăpăturii. Nu e foarte greu și satisfacția e mare.

You can watch the vlog I made here for more info and adventures.

***

Poți urmări și vlog-ul pentru mai multe detalii și peripeții din această excursie.

Love, Andreea

 

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *