Post-quarantine Life and Travel

Sooner or later, the quarantine will be over. Here, in Romania, we expect that to be 15th of May but the end of the lockdown doesn’t mean the end of the coronavirus pandemic. As the scientists say, we might be living with it for one to two more years (if not forever). So, what does this mean for our lifestyle? How will this change the way we live our daily lives, our travel habits, our social lives?

 Yes, it’s not a matter of “if” but a matter of “how”. We can see already some changes: the cashiers serve us behind a plexiglass, people around the city wear surgical masks, people practice social distancing when out. What more?

***

Mai devreme sau mai târziu, carantina va lua sfârșit. Aici, în Romania, așteptăm să se întâmple asta pe 15 mai dar sfârșitul carantinei nu înseamnă și sfârșitul pandemiei de coronavirus. După cum spun oamenii de știință, am putea să mai trăim un an sau doi cu virusul (dacă nu pentru totdeauna). Deci cum ne afectează asta stilul de viață? Cum o să ne schimbe viața de zi cu zi, obiceiurile de călătorie, viața socială?

Da, nu este o chestiune de “dacă” ci de “cum”. Deja putem să vedem câteva din schimbări: casierii ne servesc din spatele unui geam de plexiglass, oamenii poartă măști când sunt pe stradă, se practică distanțarea sociala. Ce urmează?

Photo by Anna Shvets from Pexels

Daily life common sense / Bunul simț de zi cu zi

As the lockdown will be over, we will be free to do pretty much what we want. There might be restricted areas but we will get out of the house freely. This is where our common sense and respect for others will play an important role.

I expect, whatsoever, that in the first week people to burst out of homes like everything’s fine now. Some, maybe, will tend to disregard the social distancing. What can we do about all this?

First of all, avoid those people. Second of all, take it slow. After two months of staying home and having the physical rhythm slowed down, the best thing we can do is to resume our activities gradually. Don’t walk six kilometres at once. Take it to step by step.

After that, if it’s not mandatory, skip public transportation. Let those people who truly need it to go to work. Public transportation it’s already tricky so if you can walk the way, bike the way or even stay home, do that instead.

If you work from home, you can do your groceries (and… basically everything you must do downtown) when people are at work. Avoid being in the same place with lots of people.

***

Odată ce starea de urgență se va sfârși, vom fi liberi să facem cam tot ce vrem. Ar putea exista zone cu restricție dar vom putea ieși din casă liberi. Aici este momentul în care bunul simț va juca un rol foarte important.

Mă aștept, totuși, ca în prima săptămână oamenii să dea năvală afară din case ca și cum n-ar mai fi nici o problemă. Unii, poate, vor vrea să desconsidere distanțarea socială. Ce putem face cu toate astea?

În primul rând, evită oamenii de mai sus. În al doilea rând, ia-o ușor. După două luni de stat în casă și având un ritm de viață foarte static, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să începem activitățile progresiv. Nu merge dintr-o dată șase kilometri. Ia-o pas cu pas.

Apoi, dacă nu este absolut necesar, evită transportul în comun. Lasă-i pentru cei care chiar au nevoie să ajungă la muncă. Transportul public este deja problematic așa că dacă poți rezolva mergând, “biciclind” sau chiar stând în casă, fă asta.

Dacă lucrezi de acasă, fă-ți cumpărăturile (sau orice ai avea nevoie în oraș) când lumea e la job. Evită să fii în același loc cu toată lumea.

 Things to avoid / De evitat

 Speaking of avoiding… there are some things it’s best to be avoided especially in the first post-quarantine months.

 • Night clubs and parties

 For all of you all-nighters fans, this might be bad news but I trust you can be creative and spend many amazing nights while practising social distancing.

 • Public transportation

 As I’ve stated above, if you can, leave this to people who need it utmost and help to prevent any concourse.

 • Potentially crouded public spaces

 This is a wide category which can include: malls, well-known public spaces as museums, restaurants, and even parks. Choose some less mainstream places.

 • Crouded beaches & pools

 I know summer and beach days are around the corner but we still need to be aware of the situation and take precautions. I’ve heard (and read) that Greece is already reorganizing their beaches placing plexiglass between beach chairs. Maybe this measure it’s to be expected in other places as well and I HOPE, from the bottom of my heart, that we can see this kind of separation also on the Romanian seaside.

 • Big events

 This might be regulated by the law as it was before the lockdown. Either way, big events, create crowded spaces and they’re to be avoided.

 • Motels & other types of shared rooms

 I’m so sorry about this accommodation model! I don’t personally like motels but I know that for many people this type of accommodation comes with a rich social life and brand new travel experiences. Anyhow, I believe motels are to be avoided in the summer ahead of us unless they come with a creative and secure solution.

***

Că veni vorba de evitat, iată câteva lucruri care ar fi de evitat în special în primele luni post-carantină.

 • Cluburi și petreceri

Pentru toți fanii nopților albe, asta ar putea fi o veste proastă dar am încredere că puteți fi creativi și că puteți petrece nopți minunate practicând distanțarea socială.

 • Transport în comun

Așa cum am zis mai sus, dacă poți, lasă transportul în comun pentru cei care au cu adevărat nevoie de el și ajută la prevenirea aglomerației.

 • Spații publice cu potențial de aglomerare

Asta este o categorie mai largă care poate include: mall-uri, spații publice cunoscute precum muzee, restaurante și chiar unele parcuri. Alege ceva mai puțin cunoscut.

 • Plaje aglomerate și piscine

Știu că vara și zilele de plajă sunt aproape dar tot e necesar să fim conștienți de situație și să ne luăm măsuri de precauție.  Am auzit (și citit) că Grecia își reorganizează plajele prin poziționarea unor panouri de plexiglass intre șezlonguri. Poate varianta asta va fi adoptată și în alte locuri și SPER, din suflet, că vom găsi astfel de separare și pe plajele din România.

 • Evenimente mari

Asta e posibil să fie reglementată de o lege așa cum a fost înainte de carantină. Oricum, evenimentele mari, crează spații aglomerate și sunt de evitat.

 • Moteluri & alte variante de cazare la comun

Îmi pare tare rău de modelul ăsta de cazare! Personal, nu-mi plac motelurile dar știu că pentru mulți tipul ăsta de a călători vine la pachet cu o viață socială bogată și cu totul alt tip de a vizita un loc. Chiar și așa, motelurile sunt de evitat în vara asta în cazul în care nu vin cu o soluție creativă și sigură.

Photo by Anna Shvets from Pexels

 Travelling post-quarantine / Călătoriile post-carantină

Travel is an industry that had (and will) lost immensely because of the pandemic. According to WTTC, over 100 million jobs in travel and tourism will be lost to the coronavirus pandemic worldwide.

From airport scanning to new cleaning standards for hotel field, it’s all going to change our travel experience and change the way businesses are being managed in this industry.

The good news for travellers is that governments and tourism business owners will do their best to make travelling safe and available for all of us as soon as possible.

The tricky part is always financial. Ensuring safe travelling and accommodation will need extra costs and this means extra fees for the clients.

I can see this problem solved more easily by big hotels and companies but I’m, personally, worried about small businesses and the private BnBs. As a fan of BnBs, I’m quite curious how this safety problem will be regulated by the law and solved by the owners. In the latest years I’ve exclusively travelled with Airbnb and to be honest it’s my favourite accommodation choice.

***

Industria turismului a pierdut (și va pierde) enorm din cauza pandemiei. Conform WTTC, peste 100 de milioane de locuri de muncă în întreaga lume vor fi desființate în urma pandemiei.

De la scanarea în aeroporturi până la noi standarde de curățenie pentru sectorul hotelier, totul o să schimbe experiența noastră de a călători și va schimba felul în care afacerile vor fi administrate în această industrie.

Vestea bună pentru călători este că guvernele și patronii companiilor turistice își vor da toată silința să facă, din nou, călătoriile sigure și disponibile cât mai curând posibil.

Partea dificilă e tot timpul financiară. Asigurarea unei călătorii și cazări sigure va avea nevoie de finanțare extra iar asta se traduce prin prețuri mai mari pentru clienți.

Văd problema asta rezolvându-se cel mai ușor la hotelurile și firmele mari dar, personal, mă îngijorează mai mult afacerile mici și BnB-urile private. Ca fan Bnb, sunt foarte curioasă cum va fi rezolvată problema siguranței și cum va fi legiferată. În ultimii ani am călătorit exclusiv cu Airbnb și să fiu sinceră este tipul meu preferat de cazare.

How do I think I’ll travel next year? I will probably choose some more private destinations, rent the whole place for myself and (maybe) a few friends avoiding big hotels, cabins with shared rooms and so on, I’ll be paying attention to the cleanliness reviews, travel by my own car.

Road-tripping, according to the New York Times, will be big this year in the US, and for good reason, and I see it happening in Romania too. But this, like everything else in life, has a downside: overcrowded roads. Even before the pandemic, some routes (like Bucharest-Braşov through Prahova valley) were almost impossible during the weekends.

I guess the post-quarantine mantra will be “less is more”.

***

Cum cred că voi călători eu în următorul an? Probabil voi alege niște destinații mai retrase, cazare privată pentru mine și (poate) câțiva prieteni evitând marile hoteluri, cabane cu cazare la comun, etc., voi avea grijă la recenziile online în ceea ce privește curățenia, voi alege să călătoresc cu mașina personală.

Călătoriile cu mașina, potrivit celor de la The New York Times, vor fi pe val in SUA, pe bună dreptate, și văd întâmplându-se asta și în România. Dar și asta, ca orice în viață, are un dezavantaj: drumurile hiper-aglomerate. Chiar și înainte de pandemie, anumite trasee (ca București-Brașov prin Valea Prahovei) erau aproape imposibile pe timpul weekend-ului.

Probabil mantra post-carantină va fi: „Mai puțin înseamnă mai mult”.

 

Love, Andreea

Never miss a post! Follow Chique Romania on:

Facebook

Instagram

Twitter

Shop on Society 6
Featured Photo by Daria Shevtsova from Pexels

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *