Relaxation for Anxiety

* disclaimer: This article is about my experience with anxiety and these are my personal opinions and conclusions at this moment. I’m not a psychologist and all the information I give here is what I learned reading on books and the internet and what I found out during my personal therapy. Each therapy is unique though so I encourage you to make your own research. Hope this article is a good starting point for your journey and a nice conversation starter. So, please leave a comment down below and tell me about your experience with anxiety and if you relate to anything I talked about here.

***

* notă: Acest articol este despre experiența mea cu anxietatea și astea sunt opiniile mele personale și concluziile din acest moment. Nu sunt psiholog și toate informațiile pe care le dau aici sunt ce am învățat din diverse cărți, articole pe internet și ce am aflat la terapia mea personală. Fiecare terapie este unică totuși așa că vă încurajez să vă faceți propriul research. Sper că acest articol este un punct de pornire bun în călătoria voastră și un început de conversație fain. Așa că vă rog să-mi lăsați un comentariu mai jos și spuneți-mi despre experiențele voastre cu anxietatea și dacă rezonați cu ceea ce am vorbit eu aici.

You know that feeling when you plan a slow trip or take just a day for yourself to relax and… you actually become even more anxious? You prepare for your magic relaxation weekend or even a single day at the SPA, trying to forget about work and everything that worries your mind… and it’s s**t. Maybe you even get a panic attack or something. If that’s happening to you, I want to tell you that you’re not the only one. (Yes, I have that too).

***

Știi sentimentul ăla când plănuiești un “slow trip” sau îți iei o zi doar pentru tine să te relaxezi și… de fapt devii și mai anxios/anxioasă? Te pregătești pentru magica relaxare de weekend sau chiar și numai o singură zi la SPA… și e de c***t? Poate chiar faci și un atac de panică. Dacă ai pățit și tu asta, vreau să-ti spun ca nu ești singur/(ă). (Da, am și eu asta).

Relaxation doesn’t come by itself and especially not when you suffer from anxiety. But why relaxation makes us even more anxious? Well, relaxation, at some level, means losing control, it means not worrying, not thinking about your problems. See where I’m going? Anxiety does exactly the opposite: it wants you to be in control and fully aware of what’s happening around you, just in case something bad will happen. Relaxation becomes the enemy you have to fight. It’s twisted, I know, but acknowledging this brings a lot of benefits.

***

Relaxarea nu vine de la sine și mai ales nu vine când ai anxietate. Dar de ce relaxarea ne face și mai anxioși? Ei, bine, relaxarea, la un anumit nivel, înseamnă pierderea controlului, înseamnă să nu-ți mai faci griji, să nu te mai gândești la probleme. Vezi unde bat? Anxietatea face exact opusul: vrea să fie mereu în control și să fie perfect conștientă  de ceea ce se întâmplă pe lângă tine în caz că ceva rău se va întâmpla. Relaxarea devine dușmanul cu care trebuie să lupți. Este întortocheat, știu, dar să conștientizezi asta aduce multe beneficii.

Now, I’m not a psychologist but I do suffer from anxiety and I’m also interested in what’s exactly happening behind the obvious manifestations. Anxiety is just a defense mechanism but sometimes it works against us. I know people who say “I don’t like massage”, “I don’t like to relax”(really now ???!!?!), and they are mostly workaholics, they don’t take time to properly rest, they have bad sleep and bad eating habits. Again, that’s only what I’ve observed. My kind of anxiety is mostly “paralysing” (I don’t feel able to work but neither to relax) but the rest applies. Anxiety is also good at avoiding certain situations such as relaxation because it’s perceived as uncomfortable. And I must say, relaxation for a person with anxiety is very uncomfortable. But we shouldn’t give up. Relaxation is an important part of our life quality. We need it in order to keep us healthy (anxiety may lead to premature death).

***

Acum, nu sunt psiholog dar am anxietate și sunt interesată de ceea ce se întâmplă de fapt în spatele manifestărilor. Anxietatea este doar un mechanism de apărare dar uneori lucrează impotriva noastră. Știu oameni care spun “Nu-mi place masajul”, “Nu-mi place să mă relaxez” (serios??!!?!?) și în principiu sunt workaholics, nu-și iau timp sufficient pentru odihnă, au un somn prost și obiceiuri alimentare nesănătoase. Reiterez, asta e ceea ce am observant eu. Tipul meu de anxietate este mai mult “paralizant” (nu mă simt în stare să lucrez dar nici să mă relaxez) dar restul se aplică. Anxietatea este “bună” la a evita anumite situații, ca relaxarea, pentru că sunt percepute ca inconfortabile. Și, trebuie să spun, relaxarea pentru o persoană cu anxietate este foarte inconfortabilă. Dar nu trebuie să renunțăm. Relaxarea este un factor important în calitatea vieții. Avem nevoie de ea pentru a avea o viață sănătoasă (anxietatea poate duce la moarte prematură).

What can we do?  –  Ce putem face?

Take relaxation like an exercise. You can start with 1 minute or even less. Take a time to just deep inhale. Then you can try some breathing exercises. It’s best to start in a good anxiety-free day/moment because, as my psychiatrist says, “It’s better to learn how to swim on a calm sea”. I encourage you to go to a massage even though you’re not (yet) a fan. First, you can choose a shorter session. Benefits are endless. Stay 5 minutes into a sauna.

Do small steps but be consistent. Eventually, your anxiety will learn that it’s ok to relax.

***

Ia relaxarea ca pe un exercițiu. Poți începe cu 1 minut sau chiar mai puțin. Dă-ți timp doar să inhalezi profund. Apoi poți încerca ceva exerciții de respirație. Este bine să începi într-o zi liniștită, fără anxietate pentru că, așa cum spune psihiatrul meu, “Este cel mai bine să înveți să inoți când marea este calmă”. Te încurajez să mergi la masaj chiar dacă nu ești (încă) fan/(ă). În primă fază poți încerca o sesiune mai scurtă. Beneficiile sunt nenumărate. Stai 5 minute în saună.

Fă pași mici dar consecvenți. În cele din urmă, anxietatea ta va învăța că este ok să te relaxezi.

Love, Andreea

 

All the photos are made by my amazing friend Ioana Enache. Thank you so much for this experience!

Location: Snagov, Romania

Never miss a post! Follow Chique Romania on:

Facebook

Instagram

Twitter

Shop on Society 6

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *