Road Trip Surprise – Coloured Forest in Gorj County, Romania

I don’t always plan every single detail of a trip. I like to choose a destination and see what happens and what I can find on the road. This time, I had a great surprise in Gorj County (Poenari village).

***

Nu plănuiesc mereu fiecare detaliu al unei excursii. Îmi place să aleg o destinație și să văd ce se întâmplă pe parcurs și ce anume găsesc în drumul meu. De data asta, am avut o supriză minunată în Gorj (satul Poenari).

In this road trip, I had two wonderful companions: my mom and my aunt. We were heading from Bucharest to Hațeg when we saw, on one side of the road, a coloured forest. The surprise was sooo big. We had to stop at one point and walk back to actually see what it is. Dozens of trees were painted in bright colours.

***

In excursia asta am avut două companioane minunate: pe mama și pe mătușa mea. Ne îndreptam dinspre București spre Hațeg când am văzut pe o parte a drumului o pădure colorată. Am fost toate foarte surprinse. Am oprit mașina la popas și ne-am întors pe jos să vedem ce anume este. Zeci de copaci erau vopsiți în culori vii.

Visiting the forest, I remembered to have read about it but I couldn’t say that for sure. So, I googled it. Its name is indeed “The coloured forest” and it is an artistic movement by Mihai Țopescu. Like any great work of art, this project is meant to make you ask questions. As I’ve read on the internet behind the personal approach is a spiritual idea. Mihai Topescu wanted to open a “ascension” theme with this project.

***

Vizitând pădurea, mi-am amintit că parcă am citit la un moment dat despre asta dar numai știam exact. Așa că am google-it. Se numește într-adevăr “pădurea colorată” și este o mișcare artistică a lui Mihai Țopescu. Ca orice altă operă mare de artă, proiectul ăsta este făcut să îți ridice întrebări. După cum am citit pe internet, motivația personală a acestui proiect este de natură spirituală. Mihai Țopescu a vrut să deschidă tema înălțării prin proiectul ăsta.

Spiritual or not, it’s a great place to spend some time. It’s quiet and colourful. Take your time to walk between the trees and see how the perspective and colours are changing. And hug a tree. Of course, I chose a pink one. Hahaha!

***

Spiritual sau nu, este un loc grozav să petreci puțin timp. Este liniște și colorat. Ia-ți timp să te plimbi printre copaci și să observi cum se schimbă perspectiva și culorile. Îmbrățișează un copac. Desigur, eu am ales unul roz. Hahaha!

My anxiety tells me that surprises are not good but I guess great things are happening when you have your mind open.  I like to challenge myself and not planning everything (on trips and life in general) and this time went amazingly well!

***

Anxietatea mea spune că surprizele nu sunt bune dar cred că se pot întâmpla multe lucruri faine dacă ai mintea deschisă. Îmi place să mă provoc să nu plănuiesc în detaliu totul (fie că e vorba de călătorii sau de viață în general) și de data asta a mers chiar bine!

Happy travels!

Love, Andreea

Never miss a post! Follow Chique Romania on:

Facebook

Instagram

Twitter

Shop on Society 6

You may also like

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *