Romanticism and Where in Romania I’d Celebrate the Love Month

I thought about romance lately. Sure, Valentine’s Day and Dragobete Day are coming, but I never considered myself romantic. At least not in that classic way.

I reread my article from last year, and I noticed that my recommendations were kinda… different. The most romantic thing I could think of was the Astronomic Observatory. This is what I understand by romanticism: be authentic, sensitive, vulnerable.

***

M-am gândit la romantism în ultima vreme. Sigur, se apropie Valentine’s day și Dragobetele, dar eu nu m-am considerat niciodată romantică. Cel puțin nu în sensul clasic al cuvântului.

Mi-am recitit articolul de anul trecut și observ că și atunci am făcut niște recomandări cumva… altfel. Cel mai romantic lucru pe care l-am gândit a fost vizita la Observatorul astronomic. Asta înțeleg eu prin romantism: să fii autentic, sensibil, vulnerabil.

That’s why I don’t like candle light dinners and roses. They are so cliche and they don’t speak about the other person’s sensitivity. I prefer a trip in nature or somewhere less known.

***

Din cauza asta nu-mi plac cinele la lumina lumânării și trandafirii. Sunt doar niște clișee și nu dezvăluie o sensibilitate aparte. Prefer o ieșire în natură, într-un loc mai puțin umblat.

I’d return to Bucovina, and I’d wander in all that brilliant villages. When I came back home (from that trip), I could have sworn that I could have lived there for at least two month. I’d rent a room at the locals, I’d eat sandwiches and make coffee with an immersion heater. That’s what I call romantic.

***

M-aș întoarce în Bucovina și aș lua la pas toate satele alea minunate. Când am venit de acolo puteam să jur că aș fi putut sta câteva luni lejer. Aș închiria o cameră la niște localnici, aș mânca un sandviș și aș face cafea la fierbător. Asta  gasesc romantic.

I’d travel to Bucegi, I’d take a deep breath, I’d take a walk into the woods and eat a ciorbă at Curmătura hut. Here, in Bucharest, you’re really missing the nature. It’s something about nature. It makes you remember about yourself. And this is very romantic: two people who found themselves in nature, sensitive, vulnerable, deeply in love.

***

Aș merge în Bucegi, aș trage aer in piept, aș lua-o prin pădure și aș mânca ciorbă la Curmătura. Aici, în București, e ușor să prinzi dor de natură. E ceva cu natura. Îți amintește de tine. Iar asta e foarte romantic: doi oameni redescoperiți în natură, sensibili, vulnerabili, iubind.

And you know what’s also romantic? To make such a personal gesture for another person, that you feel naked even though you’re still wearing your winter clothes.

***

Știi ce mai e romantic? Să faci un gest atât de personal, pentru cealaltă persoana, încât să te simti gol deși încă îți porți hainele de iarnă.

 

Love, Andreea

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *