The Benefits of Weekend Getaways – Constanta, Romania

I’ve told you in the last post that, this year, I didn’t take any vacation. And that’s not quite ok. Everyone needs a break from time to time and here’s why short getaways are amazing choices.

***

Am mai spus și în ultima postare, că anul ăsta nu am plecat în nici o vacanță. Și asta nu e chiar foarte bine. Toți avem nevoie de câte o pauză din când în când și iată de ce scurtele escapade sunt variante minunate.

You don’t need loads of money / Nu ai nevoie de mulți bani

I have to admit that my financial status right now doesn’t allow me to take long vacations but this doesn’t mean I can’t take a break and go in a weekend getaway. This time I went to see my parents in Constanta, on the seaside of Romania. This was almost free for me. I’ve only paid for the gas. You can always visit your family or a friend for a day or two. It’s cheap and you get to spend time with dear people.

Another cheep ideas (if you don’t have or don’t want to visit anyone) for a short getaway would be to rent an Airbnb (or a single room whatsoever), camp (if it’s summer) or even do a one day trip and come back home in the evening. I like a lot the last one and do that with one of my friends. We would take the car or even the train for two hours, drink a coffee somewhere, take a long walk and then come back home at the end of the day. So relaxing!

***

Trebuie să recunosc faptul că situația financiară în momentul ăsta nu îmi permite să plec într-o vacanță lungă dar asta nu înseamnă că nu pot lua câte o pauză și să-mi iau câte un weekend liber. De data asta am fost să-mi văd părinții în Constanța, pe litoralul românesc. Asta a fost aproape gratis pentru mine. Am plătit numai benzina. Îți poți vizita familia sau câte un prieten pentru o zi sau două. Este ieftin și ai timp să petreci momente frumoase cu cei dragi.

Alte idei ieftine (dacă nu vrei să faci vizite) ar fi să închiriezi un AirBNB (sau o singură cameră), să mergi cu cortul (dacă este vară) sau chiar să îți iei o singură zi pentru a merge undeva și să te întorci seara acasă. Îmi place mult ultima variantă și chiar fac asta cu prietenii mei. Luăm mașina sau chiar trenul pentru două ore, bem cafeaua pe undeva, ne plimbăm și seara ajungem înapoi acasă. Este foarte relaxant!

Clears your mind / Îți limpezește mintea

If you’re used to just work, work, work, you might feel uninspired at some point, you might lose the purpose of what you’re doing, feel overwhelmed or, even, lose the meaning of your entire life. Take a breath and then take a break. Remember to enjoy the results of your work and give yourself a chance to recharge.

Even a short trip can clear your mind and boost your inspiration. You will be able to solve problems easily, you’ll experience positive emotions and find meaning in life.

***

Dacă doar muncești și muncești s-ar putea, la un moment dat, să simți că ai pierdut sensul muncii tale, să te simți depășit de anumite situații sau, chiar să pierzi sensul vieții cu totul. Trage aer în piept și ia o pauză. Amintește-ți să te bucuri de rezultatele muncii și dă-ți șansa să îți reîncarci bateriile.

Chiar și o mică excursie îți poate limpezi mintea și inspira. O să poți rezolva problemele mai ușor, să experimentezi emoții positive și să găsești sensul vieții.

It’s healthy / Este sănătos

Living in constant stress can get us ill and make us vulnerable especially at heart diseases. I’m not a doctor but there are studies and articles on the internet. You can check them out. A weekend getaway is enough to give you a break, lower anxiety, boost endorphins and that can lead to a beautiful, fulfilling, healthy life.

***

Trăitul în stress continuu poate să ne îmbolnăvească și să ne faca vulnerabili la anumite boli, mai ales de inimă. Nu sunt doctor dar sunt studii și articole pe net. Le poți căuta și citi. O excursie de weekend este de ajuns pentru a-ți da o pauză, a scade anxietatea, a ridica nivelul de endorfine și astea toate pot duce la o viață frumoasă, împlinită și sănătoasă.

You don’t need much time for planning / Nu ai nevoie de mult timp pentru planificat

As a matter of fact, for me, the more spontaneous, the better. Planning, sometimes, rises my anxiety because it feels like I have some tasks on my to-do list. So, during a short getaway, I don’t plan much and don’t pack much. I’m only considering the weather and the minimum of things I might need. I made a video about how I pack even for a long vacation if you need more details about this topic.

Weekend getaways are as great for gather ad-hoc your friends as they are for solo travels. How about you? Are you a solo traveller too?

***

De fapt, pentru mine, cu cât sunt mai spontane, cu atât mai bine. Câteodată, planificările îmi ridică nivelul de anxietate pentru că simt că am mereu ceva de bifat pe listă. Așa că, în micile excursii de o zi, nu plănuiesc prea mult și nici nu iau prea multe lucruri cu mine. Iau în considerare doar starea vremii și minimul de lucruri de care aș avea nevoie. Am făcut un video despre cum îmi fac bagajele chiar și pentru o vacanță lungă, dacă vrei mai multe detalii pe subiectul astă.

Excursiile de weekend sunt grozave atât pentru întâlniri ad-hoc cât și pentru călătorii de unul singur. Tu ce preferi? Obișnuiești să călătorești singur/ă?

I was amazed to find lots of people on the pier in Mamaia. You could smell winter into the air but the sun was shining beautifully so it was a great day for a walk. The seaside is quite romantic during cold seasons but maybe this is another topic for some other time. Until then, enjoy your every little escape!

***

Am fost uimită să găsesc multă lume pe pasarela din Mamaia. Poți simți în aer un miros de iarnă dar am prins o zi cu mult soare așa că a fost ideală pentru plimbare. Litoralul este un loc romantic în sezoanele reci dar asta este, poate, un subiect pentru altă dată. Până atunci, îți doresc să te bucuri din plin de micile escapade de weekend!

Love, Andreea

 

 

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *