The Four-Season Museum | National Village Museum “Dimitrie Gusti”

My great-grandparents house doesn’t exist anymore. It was knocked down like many other traditional country houses, in a lack of patience and money. And I miss that house. And I come here, at the museum. And I come every season because, here, I can remember so well my childhood image. You can come here any season and get an accurate idea of what life in the Romanian countryside meant or still means for some of us.

***

Casa străbunicii mele nu mai există. A fost dărâmată ca multe case țărănești pentru care românii nu mai au nici răbdare și nici bani. Și mi se face dor. Și vin la muzeu. Și vin în fiecare anotimp pentru că reprezintă atât de bine imaginea copilariei mele. Indiferent în ce perioadă a anului vii, îți poți face o imagine foarte coerentă despre ce înseamnă sau însemna viața la țară în satul tradițional.

I was very lucky to grow up in the countryside. I grew up with animals like chickens, cows and pigs. I tried to milk a cow once, and it didn’t turn out so well, but I cooked potatoes in the oven in the summer kitchen. How well I remember all of this. I saw they set up a small sheep farm. We didn’t have sheep but I love the image. The museum comes to life.

***

Am avut norocul să copilaresc la țară. Am crescut cu animimale ca găini, vaci, porci. Am încercat să mulg o vacă dar nu mi-a ieșit; în schimb vara coceam cartofi la cuptorul din bucataria de vară. Cât de bine îmi aduc aminte aici de toate astea! Am văzut că au amenajat un staul de oi. Nu am avut oi dar imaginea este superbă. Muzeul prinde viață.

Romania has 9 regions and here, in the National Village Museum “Dimitrie Gusti”, you can see households from every one of them: Banat, Bucovina, Crișana, Dobrogea, Maramureș, Moldova, Muntenia, Oltenia and Transilvania. This is how we used to live and some of us still live today: no electricity and no running water. I have a dear childhood memory when we use to pull out water out of the well and it was so cold that our teeth ached. If you come here, you’ll find my great-grandparents house from Vrancea.

***

România este împărțită în 9 regiuni iar aici, în Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti”, poți vedea gospodării din toate aceste zone: Banat, Bucovina, Crișana, Dobrogea, Maramureș, Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania. Așa se trăia și unii încă trăiesc: fără electricitate și fără apă curentă. Îmi aduc aminte cu drag când scoteam apă din fântână și ne înghețau dinții. Dacă ajungi pe aici o să găsești în Vrancea casa străbunicilor mei.

It’s November and the leaves were falling as I walked down the alleys. I sat on a stump in front of a gate, and I started to cry because there was no one there. The wind hit the gate towards the fence and, for a moment, I thought I should close it. Just the museum’s car reminded me that I was actually in a museum, in the middle of Bucharest.

***

E noiembrie și m-am plimbat pe “ulițe” și frunzele cădeau. M-am așezat pe-o buturugă în fața unei porți și-am început să plâng că nu era nimeni. Vântul lovea poarta de gard și mă gândeam că ar trebui s-o închid. Numai mașina de curănțenie mi-a amintit că sunt într-un muzeu în mijlocul Bucureștiului.

I’m inviting you too for a time and space travel in any season you’d like. Don’t forget to share your experience with #ChiqueRomania or/and @ChiqueRomania on social media.

Many thanks to the National Museum of Village “Dimitrie Gusti” and its representatives, for the collaboration. Visit the official site for complete information, exhibitions and events: http://muzeul-satului.ro/

***

Te invit și pe tine la o călătorie în timp și spațiu în orice anotimp vei dori. Nu uita să dai share cu #ChiqueRomania sau tag @ChiqueRomania.

Mulțumesc din suflet Muzeului Național al Satului “Dimitrie Gusti” și reprezentanților acestuia pentru colaborare! Vizitați site-ul oficial al muzeului pentru informații complete, expoziții și evenimente: http://muzeul-satului.ro/

Love, Andreea

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *