The Most Relaxing Day in Sibiu | Astra Museum

The most relaxing activity from our trip to Sibiu was this. Astra was on my list for a while, so here I am.

I was expecting snow, but I found a cold and quiet autumn instead, although it was winter already.

***

Cea mai relaxantă activitate dintre toate activitățile din excursia asta din Sibiu. Voiam demult să vizitez Astra și iată că am ajuns.

Mă așteptam la zăpadă dar am găsit în schimb o toamnă rece și liniștită deși era iarnă.

Astra Museum it’s the village museum from Sibiu. I told you before about the one in Bucharest, that I visited on a wonderful autumn day. Oh, well, Astra is also an open-air museum and, due to the fact it’s outside the city, helps you to forget about it (the city) for a while.

So that’s how we got lost in the long alleys (10 km/6mi of alleys in total as they say on their site) for a few hours.

***

Muzeul Astra este muzeul satului din Sibiu. V-am mai povestit despre cel din București, pe care l-am vizitat pe o vreme superbă de toamnă. Ei, bine, Astra este și el tot un muzeu în aer liber și, întrucât este situat în afara orașului, te ajuta să uiți pentru o vreme de tot ce înseamnă el.

Așa ne-am pierdut și noi pe aleile care păreau nesfârșite (10 km de alei, după cum spun ei pe site) pentru câteva ore.

We didn’t stop to read every info of the houses (although, if you want to learn something I recommend you to read) but we enjoyed the beauty of this place instead. For us is something picturesque, something that may remember to some of us about our childhood but, those from other cultures will find this experience novel. In a house like this lived my great-grandparents and even my grandparents, if you want to make an idea. Some people still live in this kind of houses.

My favourite area from Romania, where people kept their traditional houses and they still live in them, is Bucovina. I’ve written a series of articles from that trip but I think I can go on forever.

***

Nu ne-am mai oprit să citim fiecare plăcuță cu informații (deși, dacă vrei să înveți ceva, te sfătuiesc s-o faci) ci doar ne-am bucurat pur și simplu de frumusețea locului. Pentru noi e ceva pitoresc, care eventual ne aduce aminte de copilărie dar cei din alte culturi o să găsească experiența asta inedită. În astfel de casă au locuit străbunicii și chiar bunicii mei, dacă vrei să-ți faci o idee. Unii oameni încă trăiesc așa.

Zona mea preferatp, în care oamenii au păstrat casele tradiționale și chiar le folosesc, este Bucovina. Am scris o serie de articole dar nu cred că as putea epuiza vreodată subiectul.

If you want an interesting trip, try to discover another culture and search for this kind of places. See how people used to live and what life means for them today.  This is the real beauty of travelling.

For more info and events visit the official site: http://www.muzeulastra.ro/

***

Dacă vrei o excursie interesantă, alege una în care descoperi o nouă cultură și caută astfel de locuri. Vezi cum au trăit oamenii și ce înseamnă pentru ei viața azi. Asta e minunat la călătorii.

Pentru mai multe informații și evenimente vizitați site-ul oficial: http://www.muzeulastra.ro/

 

Love, Andreea

You may also like

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *