Vama Veche – 2017 Edition

What could I say first about our trip to Vama Veche? What can you tell about a place that is so changed than the way you knew it?

***

Ce-aș putea spune mai întâi despre excursia noastră în Vama Veche? Ce poți spune despre un loc ce nu mai seamănă deloc cu felul în care l-ai cunoscut?

I’ve written about Vama Veche before and I realize now that those reasons I gave you to come here are no longer available. I already noticed the change but I didn’t imagine that this will be the direction. I recommended this place for young people, hedonists, rockers. Now this place is really eclectic. Let’s say it has a “personality crisis” because it has no longer a particular target. But you can come here. It’s still more “savage” than other places and you have many things to choose from: beach, food, music.

***

Ți-am mai scris despre Vama Veche și realizez acum că motivele pentru care îți recomandasem să vii aici au cam dispărut. Observasem schimbarea dar chiar nu mi-am imaginat că o să ia direcția asta. O recomandasem pentru tineri, hedoniști, rockeri. Acum locul ăsta este extrem de eclectic. Să spunem că are o “criză de personalitate” întrucât nu mai are un public țintă. Dar poți să vii aici. E încă ceva mai “sălbatică” decât celelalte stațiuni și multe de ales: de la plajă până la mâncare până la muzică.

In the first day we just wandered all the way up and down and I was just amazed about everything. I was amazed by the way this place looks these days, what kind of people you can find here, the music. If I should describe it in just one word, that would be “colorful”. It looks cheerful and I like it.

***

În prima zi pur și simplu am luat Vama de la un capăt la celălalt și mă minunam de absolut tot. Mă minunam de cum arată, de ce lume vine acum aici și de muzica ce se aude de pe la terase. Dacă ar trebui să o descriu într-un cuvânt, acesta ar fi “colorată”. Arată vesel și îmi place.

Photo by Alexandra Bucur

In the end we chose “The book beach” (Plaja de carte) because it was quiet. And I was amazed, once again, on how great the coffee is here and I really liked the design. This terrace has a bohemian look.

***

Într-un final ne-am așezat la “Plaja de carte”care părea ceva mai liniștită. M-a uimit să beau așa o cafea bună aici și mi-a plăcut și amenajarea. Terasa asta încă păstrează un aer boem.

I was associating Vama Veche with hot beer in plastic bottle and canteen food, when we could afford it. Not anymore! This time we went to a restaurant and I had baked fish with apple.

***

Asociam Vama Veche cu gustul de bere calda la PET și mâncare la cazan, când ne permiteam. Not anymore! De data asta ne-am așezat la restaurant și am mâncat pește cu măr la cuptor.

Both days we spent time at Amphora and it’s quite relaxing in those “boats”. Although we prepared our bathing suits, the weather wasn’t appropriate. It would have been the first time I had a sunbathe here.

***

În ambele zile am stat la Amphora și e chiar relaxant în bărcuțele alea. Deși plecasem pregătite de plajă vremea n-a ținut cu noi. Ar fi fost prima dată când aș fi făcut plajă aici.

Our accommodation was something special. I traded the tent with a bungalow at Tagoo. I consider this being a good barter.

***

Și cazarea a fost specială. Am dat la schimb cortul pe un bungalou la Tagoo. Consider că a fost un troc bun.

I will always keep a nostalgia for high school days, but as a matter of fact I’m not the same either and I think it’s a good thing. It’s bad to stay in just the same place. And exactly from this point of view I think is amazing that me and Sandra chose to celebrate our 20 years of friendship right here. We all have changed but here we are, still together.

***

O să am mereu o nostalgie pentru vremurile din liceu, în schimb nici eu nu mai sunt cea de atunci și cred că este bine. E nasol să rămâi în același loc. Tocmai prin prisma asta mi se pare chiar mișto faptul că am ales cu Sandra să sărbătorim cei 20 de ani de prietenie chiar aici. Ne-am schimbat cu toții dar iată-ne tot împreună.

Love, Andreea

Salvează

Salvează

Salvează

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *