Florence and The 4 Gifts

What can be more beautiful than a gift in experiences. My friends, Geo and Rox, thought to offering me a trip just for us girls in a beautiful city that none of us had visited before. They bet on Florence and they won. Actually, we all did. We could make one-day trips to wonderful Lucca and Pisa.

I couldn’t keep only to myself all this so I’m going to share with you some of the amazing gifts from Florence.

***

Ce poate fi mai frumos decât un cadou în experiențe? Prietenele mele Geo și Rox s-au gândit să-mi ofere un girls trip într-un oraș superb în care nici una nu a mai fost. Au pariat pe Florența și au câștigat. De fapt, am câștigat toate. Am putut face excursii de o zi și în minunatul Lucca și în Pisa.

Nu puteam păstra doar pentru mine toate acestea așa că o să împărtășesc cu voi o parte din cadourile de neuitat din Florența.

  1. The wonderful streets we strolled on every day and we made memories. The Dome can be seen from many directions. It’s really imposing and gives another dimension to the city.

***

  1. Străduțele minunate pe care am rătăcit în fiecare zi și am făcut amintiri. Domul se poate vedea din foarte multe direcții. Este chiar impozant și dă o altă dimensiune orașului.

Lucca

  1. The undergound art. There was a particular artist that caught my attention and he/she signed his/her works as “Blub”. I search on the internet and I found out that those works are a part of the “collection” “L’arte Sa Nuotare”(The Arts Know How to Swim). It’s fantastic.

***

2. Arta underground. Mi-a atras atenția în special artistul ce se semnează “Blub”. Am întrebat internetul și am aflat că ce am găsit eu face parte din colecția “L’arte Sa Nuotare” (Arta știe să înoate). Este fantastic.

  1. The door handles. They are totaly special and Rox told me that it’s something special in this area. They are indeed very used but I could find some quite unique.

***

  1. Mânerele. Sunt total deosebite și Rox mi-a atras atenția că e ceva specific în această zonă. Sunt într-adevăr foarte utilizate dar am găsit câteva cu totul speciale.

  1. Pisa tower, We made so many plans on how to pose, from what direction, how to “push” the tower. We had to improvise because it rained and we wanted to lay down. I wanted to hold the umbrella on top of the tower. After we had our time posing and making selfies we started to see the big picture: bunch of people staying with their arms in the air, trying to syncronise with the photographer. Yu know what I mean. This amused us even more.

***

  1. Turnul din Pisa. Ne-am făcut o grămadă de planuri, cum să pozăm, de unde, cum să “împingem” turnul. Am fost nevoite să ne adaptăm condițiilor încât ploua și noi voiam să ne întindem pe acolo pe jos. Eu am vrut neapărat să îi țin umbrela turnului. După ce ne-am amuzat pozându-ne între noi am început să vedem imaginea în ansamblu: o grămadă de oameni, pe toate aleile, stăteau cu mâinile în aer încercând să se sincronizeze cu fotograful. Știi la ce ma refer. Asta ne-a amuzat chiar și mai tare.

Girls, thank you so much for this amazing gift! Above all, I enjoyed your company and all this time spent together.

***

Fetelor, vă mulțumesc din suflet pentru acest cadou minunat. Mai presus de toate, m-a bucurat mult prezența voastră și timpul petrecut împreună.

Love, Andreea

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *