A Day at Como Lake

Right before our trip the forecast wasn’t good for Milan: rain and cold weather. Like the beginning of the fall. The first two days it didn’t rain. Happy, happy, joy, joy.

In the third day, with plenty of optimism, we went to Como Lake and it was raining. The first thing we did in the train station in Como was to buy some umbrellas. And we headed down town walking.

***

Chiar înainte de excursie se anunțase vreme teribilă în Milano: ploaie și frig. Ca de început de toamnă. Au trecut două zile și ploaia n-a venit. Happy, happy, joy, joy.

A treia zi, înarmate cu optimism, am plecat să vedem lacul Como ca să descoperim că ploua. Cum am ajuns în gară în Como ne-am cumpărat umbrele și am pornit ușor pe jos.

We didn’t stay long here. We ate some really good pasta at L’Ora della Pasta, we strolled a little and we took a fast boat to the next city.

***

Foarte mult n-am stat. Am mâncat niște paste bune-bune la L’Ora della Pasta, am dat o tură pe acolo și am urcat într-un vas de viteză către următorul orășel.

Now, if I look back, I’d like to return for a trip on a different boat. Maybe some all-day-trip. The view is amazing… even when it’s raining.

We disembarked in Bellagio. This trip was an ad hoc trip so I didn’t know, until I came back home, that they are famous for the silk. But I had the time of my life, climbing those stepped streets. It wasn’t rain anymore. We walked those stairs up and down and I couldn’t get bored too easily. This is one of the most beautiful places I had ever seen.

***

Acum, că mă uit înapoi, m-aș întoarce pentru o excursie pe un vas deschis. Poate ceva care să dureze toată ziua. Priveliștea e minunată… chiar și pe ploaie.

Am coborât în Bellagio. Excursia asta a fost făcută puțin ad-hoc așa că abia când am ajuns acasă am aflat că sunt cunoscuți pentru mătăsuri dar ne-am plimbat pe străduțele în scări. Deja nu mai ploua. Le-am urcat și le-am coborât și nu mă puteam plictisi. E unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le-am văzut vreodată.

Foto by Olga Iancu

I didn’t know that it was called “The Pearl of Como Lake” but this info was verified. We had a latte at the ground floor of Florence Hotel and then we took another boat.

***

Nu știam că i se spune „Perla lacului Como” dar s-a verificat informația.  Am băut un latte bun-bun la parterul Hotelului Florence și ne-am urcat în alt vaporaș.

We arrived in Varenna in the evening. We found here a calmer and more romantic atmosphere. We slowed down too. We wandered some time, had an ice-cream even though it was pretty cold and then we wandered again until we arrived at the train station.

***

Am ajuns în Varenna pe seară. Am găsit o atmosferă mult mai liniștită și mai romantică. Am încetinit și noi pasul. Am hoinărit ceva, am mâncat o înghețată deși se cam lăsase frigul și am mai hoinărit puțin până la gară.

Varena gained my heart with the sunset I caught there and which I could admire a pretty long time from inside the train.

***

Varenna m-a câștigat cu apusul pe care l-am prins acolo și pe care am putut să-l admir din tren o bună bucată de drum.

Love, Andreea

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *