A Day In the Danube Delta

It’s really hard to describe in words … or photos the Danube Delta. It’s a you-just-have-to-be-there kind of place.

***

Delta Dunării poate fi cu greu povestită în cuvinte sau în imagini. Este un loc în care pur și simplu trebuie să fii.

It’s my second time here but I’d come over and over again. It’s one of the most amazing trips that you can do in Romania. My No. 1 place is Bucovina that I’ve told you about before.

***

Este a doua oară când vin aici dar aș reveni mereu și mereu. Este una dintre excursiile cele mai frumoase pe care le poți face în România. Pe primul loc pentru mine este Bucovina în care v-am povestit în mai multe rânduri și care este numărul meu 1.

I started in Tulcea where I took a boat with my family. It was a really nice motor boat that took us through the channels for 7 hours or so.

***

Am pornit din Tulcea de unde am luat vaporașul. O ambarcațiune cu motor tare drăgălașă care ne-a plimbat pe canale preț de 7 ore, cam așa.

This trip was intended for relaxation. We stopped just for 2 hours to eat in Mila 23 (Mile 23). But besides that, I just stood on the boat with the wind blowing from ahead and I just admired the nature.

***

Plecarea asta am făcut-o fix pentru relaxare. Am oprit numai o oră în Mila 23 să mâncăm. În rest, am stat pe vas în timp ce mă bătea vântul în fața și doar am admirat natura.

The Danube Delta is the second largest delta in Europe (as Wikipedia says) and it’s really well preserved. The flora and the fauna are absolutely fantastic. I read that there are 260 species of birds here and I was shocked. Because I was amazed by simply seeing the 5-6 species that we could find in our way.

***

Delta Dunării este pe locul doi ca mărime din Europa (sursa wikipedia) și este bine conservată. Flora și fauna sunt fantastice. Când am citit că sunt 260 de specii de păsări aici, am rămas blocată. Eu m-am minunat la cele 5-6 pe care am reușit să le întâlnim în drumul nostru.

I understood that there are more species to see in May and I recommend you to stay a few days here. You can try to get a small boat so you can get as close to the havens as you can. I don’t know if you can actually get access to all but there are the places the most birds gather.

***

Am înțeles că în luna mai se pot vedea cele mai multe specii și, îți recomand să stai mai multe zile și să încerci să te plimbi cu niște ambarcațiuni mai mici pentru a putea pătrunde cât mai aproape de limane. Nu știu dacă în toate se poate pătrunde dar acolo stau adunate păsările.

We sailed along the „Nebunul”(Madman) Lake  and the view was amazing. I felt really sorry for not having a proper photo-video gear but I’m giving you this hint and let you explore more.

***

Noi am luat-o pe marginea lacului Nebunul și imaginea este extraordinară! Mi-a părut rău că nu am avut o camera mai performantă dar îți las acest “indiciu” și te las să descoperi mai departe.

I’d really like you to tag me on Instagram using @ChiqueRomania and/or adding a #ChiqueRomania at your adventures in Romania. I want to know what impressed you the most here.

Have a wonderful autumn season, my friends!

***

Mi-ar plăcea mult să dai un tag @ChiqueRomania și/sau #ChiqueRomania pe Instagram să văd și eu experiențele tale în România și ce te-a impresionat cel mai mult.

O toamnă minunată vă doresc!

Love, Andreea

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *