Love Yourself Month – health tourism in romania

Could I skip Valentine’s Day & Dragobete article this year? Of course not!

This year I will reiterate the idea of self- love because I believe it’s vital. We often neglect ourselves and we remember that we exist, when our body starts to hurt, when we realize how sick we are, when we’re starting to lose autonomy or, the worst-case scenario, when there’s nothing can be done to heal our sickness and diseases. I, myself, am guilty of self-neglect and I can feel the consequences.

***

Puteam să sar peste articolul de Valentine’s Day & Dragobete anul ăsta? Sigur că nu!

Anul ăsta reiterez ideea de iubire de sine pentru că p consider vitală. Ne neglijam adesea si ne aducem aminte că existăm abia când începe să ne doară corpul, când realizăm cât de bolnavi suntem, când incepem să ne piedem autonomia sau, în cel mai rău caz, când nu mai este nimic de făcut pentru a ne vindeca. Eu însămi mă fac vinovată de asta și se cam văd consecințele.

I’ve started recently to document medical tourism and health tourism. While medical tourism is about travelling in another country to get the treatment you might not receive in your own country OR get a more inexpensive treatment (surgeries, dental treatment etc.), health tourism seems to be a broader concept. Health tourism combines the treatments you need with the actual tourist activities. It seems to be fun and useful.

***

Am început de curând să mă documentez despre turismul medical și health tourism (turism pentru sănătate). In time ce turismul medical se referă la călătoriile în alte țări cu scopul de a primi un anume tratament pe care nu îl poți primi în țara ta SAU unul mai puțin costisitor (operații, servicii stomatologice etc.), health tourism pare a fi un termen mai larg. Health tourism sau turismul pentru sănătate combină tratamentele de care ai nevoie cu activitățile turistice uzuale. Pare și distractive și util.

I’ve read several articles that place Romania on the health tourism map and I believe that’s a great thing. To be honest, I wouldn’t go anywhere else for dental treatment for example. I have friends from the UK who come to Bucharest for their dental treatments. Even when it’s about surgeries, we have several good centres. I had my heart surgery here, in Romania, and it went great. I mean, it’s been over 25 years since and I feel fine. You just need to do your research well because, of course, not every hospital will be ok and not every doctor will perform well. I don’t necessarily want to name here what medical centres to avoid but just look for recommendations. Other than that, the treatments are inexpensive compared to Western Europe and, at the same time, you can enjoy our beautiful country. I mean, it’s beautiful to me and I hope you’ll find it as such.

For me, February is about dental treatment and blood tests. I’ve been avoiding the dentist because anxiety but I received so many great recommendations that I need to proceed. What aspects of your health are you taking care of this month?

***

Am citit câteva articole pe internet care plasau România pe harta turismului medical și health tourism și cred că este extraordinar. Să fiu sinceră, nu aș merge în altă parte pentru tratamente stomatologice, de exemplu. Am prieteni care locuiesc în UK și vin în București pentru tratamentele stomatologice. Chiar și când vine vorba de operații, avem cateva centre bune. Eu am făcut operația de inimă aici, în Romania, și a mers grozav. Adică, au trecut peste 25 de ani de atunci și mă simt bine. Trebuie doar să-ti faci bine cercetările pentru că, desigur, nu orice spital e ok și nici orice medic nu e va performa cum trebuie. Nu vreau neapărat să numesc centre pe care să le eviți dar caută recomandări. În afară de asta, tratamentele sunt mai puțin costisitoare decât în vestul Europei și, în același timp, poți vizita tara noastră dragă. Vreau să spun că este frumoasă pentru mine și sper că o s-o gasești și tu la fel.

Pentru mine februarie este despre tratamente stomatologice și teste la sânge. Am tot evitat și amânat vizita la dentist pentru că anxietate dar am primit atat de multe referințe grozave încât o să trec la acțiune. De care aspect al sănătății te vei ocupa luna asta?

Love, Andreea

 

Here’s a list of the previous articles. I also talked about Dragobete, the Romanian Cupid:

Never miss a post! Follow Chique Romania on:

Facebook

Instagram

Twitter

Shop on Society 6

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *